Find You

ZEDD FT. MATTHEW KOMA

Originální text

Silent love is calling faith
To shatter me through your hallways
Into echoes you can feel
And rehearse the way you heal

Make them dance
Just like you
Cause you make me move
Yeah you always make me go

I'll run away with your foot steps
I'll build a city that dreams for two
And if you lose yourself
I will find you

High on words
We almost used
We're fireworks with a wet fuse
Flying planes with paper wheels
To the same Achilles heels

Make them dance
Just like you
Cause you make me move
Yeah you always make me go

I'll run away with your foot steps
I'll build a city that dreams for two
And if you lose yourself
I will find you

(yeah you always make me go)

Open up your skies
Turn up your night
To the speed of life
Turn up your night
Put your love in lights
Turn up your night
I will find you

Make them dance
Just like you
Cause you make me move
Yeah you always make me go

(yeah you always make me go)

I'll run away with your foot steps
I'll build a city that dreams for two
And if you lose yourself
I will find you

(yeah you always make me go go go go go)
Turn up your night
(go go go go)
Turn up your night
(go go go go turn it up turn it up)
Turn up your night
I will find you

Make them dance
Just like you
Cause you make me move
Yeah you always make me go

Český překlad

Tichá láska volá víru
Rozbít mě přes tvé chodby
Oo ozvěn můžeš cítit
A zkoušíš způsob jak můžeš léčit

Přinuť je tancovat
Stejně jako ty
Protože ty mě nutíš se pohnout
Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít

Budu utíkat v tvých stopách
Budu stavět město snů pro dva
A pokud ztratíš sám sebe
Najdu tě

Vysoko nad slovy
Téměř jsme použili
Jsme ohňostroj s mokrou pojistkou
Létací letadla s papírovými koly
na stejné Achyllově patě

Přinuť je tancovat
Stejně jako ty
Protože ty mě nutíš se pohnout
Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít

Budu utíkat v tvých stopách
Budu stavět město snů pro dva
A pokud ztratíš sám sebe
Najdu tě

(Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít)

Otevři svou oblohu
Převrať svou noc
Na rychlost života
Převrať svou noc
Dej svoji lásku ve světlech
Převrať svou noc
Najdu tě

Přinuť je tancovat
Stejně jako ty
Protože ty mě nutíš se pohnout
Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít

(Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít)

Budu utíkat v tvých stopách
Budu stavět město snů pro dva
A pokud ztratíš sám sebe
Najdu tě

(Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít jdi jdi jdi jdi jdi)
Převrať svou noc
(jdi jdi jdi jdi)
Převrať svou noc
(jdi jdi jdi jdi otoč ji otoč ji)
Převrať svou noc
Najdu tě

Přinuť je tancovat
Stejně jako ty
Protože ty mě nutíš se pohnout
Jo, vždy mě dokážeš přinutit jít

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh