Clarity

ZEDD FEAT. FOXE

1bd0526e3d612bf6f07d07043f202890.jpg

Originální text

High dive into frozen waves
where the past comes back to life
Fight fear for the selfish pain
And it's worth it every time
Hold still right before we crash
Cause we both know how this ends
our clock ticks till it breaks your glass
And I drown in you again

Cause you are the piece of me
I wish I didn't need
Chasing relentlessly
Still fight and I don't know why

If our love is tragedy why are you my remedy
If our love's insanity why are you my clarity

walk on through a red parade
And refuse to make amends
It cuts deep through our ground
And makes us forget all common sense
Don't speak as I try to leave
Cause we both know what we'll choose
If you pull, then I'll push too deep
And I'll fall right back to you

Cause you are the piece of me
I wish I didn't need
Chasing relentlessly
Still fight and I don't know why

If our love is tragedy why are you my remedy
If our love's insanity why are you my clarity

Why are you my clarity
Why are you my remedy
Why are you my clarity
Why are you my remedy

If our love is tragedy why are you my remedy
If our love's insanity why are you my clarity

Český překlad

Hluboký ponor do mrazivých vln
kde se minulost vrací zpátky k životu
Bojovat se strachem pro sobeckou bolest
A to za to stojí pokaždé
Zůstaň takhle těsně před srážkou
Protože my oba víme jak tohle skončí
Naše hodiny tikají, dokud se nerozbije jejich sklo
A já se v tobě znovu utopím

Protože ty jsi část mne
Přála bych si, abych nepotřebovala
Pronásledovat neúnavně
Stále bojovat a nevědět proč

Pokud je naše láska tragédie, proč jsi můj lék
Pokud je naše láska šílenství, proč jsi moje jasnost

Chodit skrz červený průvod
A odmítat nabídnout odškodnění
Zařezává se to hluboko skrz naši zem
A nechává nás zapomenout na všechny běžné smysly
Nemluv, když se snažím odejít
Protože oba víme, co si zvolíme
Když zatáhneš, tak proniknu příliš hluboko
A spadnu přesně zpátky k tobě

Protože ty jsi část mne
Přála bych si, abych nepotřebovala
Pronásledovat neúnavně
Stále bojovat a nevědět proč

Pokud je naše láska tragédie, proč jsi můj lék
Pokud je naše láska šílenství, proč jsi moje jasnost

Proč jsi moje jasnost
Proč jsi můj lék
Proč jsi moje jasnost
Proč jsi můj lék

Pokud je naše láska tragédie, proč jsi můj lék
Pokud je naše láska šílenství, proč jsi moje jasnost

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh