Uncover

ZARA LARSSON

Originální text

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be expose
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other

In the daylight - in the daylight
When the sun is shinin'
On a late night, on a late night
When the moon is blindin'
In the plain sight - Plain sight
Like stars in hiding
You and I burn on, on

Put two and together - forever
We'll never change
2 and 2 gether
We'll never change

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be expose
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover

My asylum - My asylum
Is in your arms
When the world gives heavy burdens
I can bare a thousand tons
On your shoulder - on your shoulder
I can reach an endless sky
Feels like paradise

Put two together - forever
We'll never change
Two and together
We'll never change

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be expose
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover

We could build a universe right here
All the world could disappear
Wouldn't notice, wouldn't care
We could build a universe right here
The world could disappear
Yeah, I just need you near

Nobody sees - Nobody knows
We are a secret - can't be expose
That's how it is - That's how it goes
Far from the others
Close to each other
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover, cover, cover
That's when we uncover

Český překlad

Nikdo nevidí - nikdo neví
Jsme tajní - nemůžeme být vystavení
Takhle to je - takhle to chodí
Daleko od ostatních
Blízko k sobě

Při denním světle - Při denním světle
Když svítí slunce
Za pozdní noci, za pozdní noci
Když měsíc oslepuje
obyčejné oči - oči
Stejně jako hvězdy v úkrytu
Ty a já hoříme

Dejte dva dohromady - navždy
My se nikdy nezměníme
Dva dohromady
My se nikdy nezměníme

Nikdo nevidí - nikdo neví
Jsme tajní - nemůžeme být vystavení
Takhle to je - takhle to chodí
Daleko od ostatních
Blízko k sobě
To je, když se odhalíme, odhalíme, odhalíme
To je, když se odhalíme, odhalíme, odhalíme

Můj azyl - Můj azyl
Je v tvém náručí
Když svět dává těžká břemena
Mohu nést tisíc tun
Na tvých ramenou - na tvých ramenou
Mohu dosáhnout nekonečné nebe
Pocit jako ráj

Dejte dva dohromady - navždy
My se nikdy nezměníme
Dva dohromady
My se nikdy nezměníme

Nikdo nevidí - nikdo neví
Jsme tajní - nemůžeme být vystavení
Takhle to je - takhle to chodí
Daleko od ostatních
Blízko k sobě
To je, když se odhalíme, odhalíme, odhalíme
To je, když se odhalíme, odhalíme, odhalíme

Mohli bychom postavit vesmír, přímo tady
A celý svět by mohl zmizet
Nevšimne, že to jedno
Mohli bychom postavit vesmír, přímo tady
Svět by mohl zmizet
Jo, jen tě potřebuju mít poblíž

Nikdo nevidí - nikdo neví
Jsme tajní - nemůžeme být vystavení
Takhle to je - takhle to chodí
Daleko od ostatních
Blízko k sobě
To je, když se odhalíme, odhalíme, odhalíme
To je, když se odhalíme, odhalíme, odhalíme
To je, když se odhalíme

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh