RISE UP

YVES LAROCK

Originální text

Rise up, I don´t to fall down again
Rise up, it´s time be break to chance
I try to fly, no lie, so high, direction´s sky
I try to fly, no lie, so high, up to the sky

My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high

Rise up, but my wind shake it wind
Rise up, makes me feel be
My say luck to fly no lie so high direction´s sky
My say luck to fly no lie so high up to the sky

My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high

Rise up, Rise up,Rise up,Rise up,
up up the wind
Rise up,Rise up,Rise up,Rise up,
for my my mind and my brain
I try to fly, no lie, so high, up to the sky

My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high
My dream is to fly over the rainbow so high

Aaaahhh

Aaaahhh

Aaaahhh

Daaaaaa

Český překlad

Růst vzhůru, nepadám znovu dolů
Růst vzhůru, je čas přerušit šanci
Zkouším létat, bez lží, tak vysoko, směrem k obloze
Zkouším létat, bez lží, tak vysoko, nahoru k obloze

Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko


Růst vzhůru, ale můj vítr třepe s větrem
Růst vzhůru, cítím se, že jsem
Moje štěstí létat bez lží, tak vysoko, směrem k obloze
Moje štěstí létat bez lží, tak vysoko, nahoru k obloze

Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko

Růst vzhůru, Růst vzhůru, Růst vzhůru, Růst vzhůru,
Nahoru nahoru větře
Růst vzhůru, Růst vzhůru, Růst vzhůru, Růst vzhůru,
Pro moji mysl a mozek
Zkouším létat, bez lží, tak vysoko, nahoru k obloze


Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko
Můj sen je létat nad duhu tak vysoko

Aaaahhh

Aaaahhh

Aaaahhh

Daaaaaa

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh