The Fox

YLVIS

Originální text

Dog goes woof,
Cat goes meow,
Bird goes tweet,
and mouse goes squeek

Cow goes moo,
Frog goes croak,
and the elephant goes toot

Ducks say quack,
and fish go blub,
and the seal goes ow ow ow

But there's one sound
That no one knows
What does the fox say?

Ring-ding-ding-ding- dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding- dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding- dingeringeding!
What the fox say?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow!
What the fox say?

Hatee-hatee- hatee-ho!
Hatee-hatee- hatee-ho!
Hatee-hatee- hatee-ho!
What the fox say?

Joff-tchoff-tchoffo- tchoffo-tchoff!
Tchoff-tchoff-tchoffo- tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo- tchoffo-tchoff!
What the fox say?

Big blue eyes,
Pointy nose,
Chasing mice
and digging holes

Tiny paws,
Up the hill,
Suddenly you're standing still

Your fur is red,
So beautiful,
Like an angel in disguise

But if you meet
a friendly horse
Will you communicate by
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?
mo-o-o-o-orse?

How will you speak to that
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?
ho-o-o-o-orse?

What does the fox say?

Jacha-chacha- chacha-chow!
Chacha-chacha- chacha-chow!
Chacha-chacha- chacha-chow!
What does the fox say?

Fraka-kaka-kaka- kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka- kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka- kaka-kow!
What the fox say?

A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
What the fox say?

A-oo-oo-oo-ooo!
Woo-oo-oo-ooo!
What does the fox say?

The secret of the fox
Ancient mystery
Somewhere deep in the woods
I know you're hiding
What is your sound?
Will we ever know?
Will always be a mystery
What do you say?

Youre my guardian angel
Hiding in the woods
What is your sound?

(Fox Sings)
Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way-do Wa-wa-way-do

Will we ever know?

(Fox Sings)
Bay-budabud-dum-bam

I want to

(Fox sings)
Mama-dum-day-do

I want to
I want to know!

(Fox sings)
Abay-ba-da bum-bum bay-do

Český překlad

Pes štěká
Kočka mňouká
Pták cvrliká
A myš píská

Kráva bučí
Žába kváká
A slon troubí

Kachny kvákájí
a ryby bublají
A tuleň dělá ow ow ow

Ale je tu jeden zvuk,
který nikdo nezná
Jak dělá liška?

Ring-ding-ding-ding- Rdingeringeding!
Gering-ding-ding-ding- dingeringeding!
Gering-ding-ding-ding- dingeringeding!
Jak dělá liška?

Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow!
Wa-pa-pa-pa-pa-pa- pow!
Jak dělá liška?

Hatee-hatee- hatee-ho!
Hatee-hatee- hatee-ho!
Hatee-hatee- hatee-ho!
Jak dělá liška?

Joff-tchoff-tchoffo- tchoffo-tchoff!
Tchoff-tchoff-tchoffo- tchoffo-tchoff!
Joff-tchoff-tchoffo- tchoffo-tchoff!
Jak dělá liška? 

Velké modré oči
Špičatý nos
Loví myši
a hloubí nory

Malé tlapky
Nahoru do kopce
Najednou stojíš nehybně

Tvá srst je zrzavá 
Tak krásná
Jako anděl v přestrojení

Ale pokud potkáš
Přátelského koně
Budete komunikovat
mo-o-o-o-orseovkou?
mo-o-o-o-orseovkou?
mo-o-o-o-orseovkou?

Jak budeš mluvit s tím
ko-o-o-o-oněm?
ko-o-o-o-oněm?
ko-o-o-o-oněm?

Jak dělá liška?

Jacha-chacha- chacha-chow!
Chacha-chacha- chacha-chow!
Chacha-chacha- chacha-chow!
Jak dělá liška?

Fraka-kaka-kaka- kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka- kaka-kow!
Fraka-kaka-kaka- kaka-kow!
Jak dělá liška?

A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
A-hee-ahee ha-hee!
Jak dělá liška?

A-oo-oo-oo-ooo!
Woo-oo-oo-gooo!
Jak dělá liška?

Tajemství lišky
Starověká záhada
Někde hluboko v lesích
Vím, že se skrýváš
Jaký děláš zvuk?
Dozvíme se to někdy?
Vždy to bude záhada
Jak děláš?

Jsi můj strážný anděl
Skrývající se v lesích
Jaký děláš zvuk?

(Liška zpívá)
Wa-wa-way-do Wub-wid-bid-dum-way-do Wa-wa-way-do

Dozvíme se to někdy?

(Liška zpívá)
Bay-budabud-dub-bam

Já to chci-

(Liška zpívá)
Mama-dum-day-do

Já to chci-
Já to chci vědět!

(Liška zpívá)
Abay-ba-da bum-bum bay-do

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh