Mandy

WESTLIFE

cc29005efcb57ec69513d47074cca297.jpg

Originální text

I remember all my life
Raining down as cold as ice
A shadow of a man
A face through a window
Crying in the night
The night goes into

Morning, just another day
Happy people pass my way
Looking in their eyes
I see a memory
I never realized
How happy you made me oh Mandy

Well you came and you gave without taking
But I sent you away, oh Mandy
Well you kissed me and stopped me from shaking
And I need you today, oh Mandy

I'm standing on the edge of time
I walked away when love was mine
Caught up in a world of uphill climbing
The tears are in my mind
And nothing is rhyming, oh Mandy

Well you came and you gave without taking
But I sent you away, oh Mandy
Well you kissed me and stopped me from shaking
And I need you today, oh Mandy

Yesterday's a dream I face the morning
Crying on the breeze
The pain is calling, oh Mandy

Well you came and you gave without taking
But I sent you away, oh Mandy
Well you kissed me and stopped me from shaking
And I need you today, oh Mandy

Well you came and you gave without taking
But I sent you away, oh Mandy
Well you kissed me and stopped me from shaking
And I need you today, oh Mandy

Oh Mandy won't you listen to what I've got to say
Oh Mandy don't you let me throw it all away
Oh Mandy won't you listen to what I've got to say
I need you today, oh Mandy

Český překlad

Vzpomínám na celý svůj život
Plynoucí chladně jako led
Stín muže
Tvář za oknem
Pláč v noci.
Noc vstoupila dovnitř...

Ráno, zase další den
Šťastní lidé mi kříží cestu
Pohled do jejich očí
Vidím vzpomínku
Nikdy jsem si neuvědomoval
Jak šťastného jsi mě udělala, oh Mandy

Přišla jsi a dávala bez braní,
Ale já tě poslal pryč, oh Mandy
Líbala jsi mě a utišila jsi mé chvění
A já tě dneska potřebuji, oh Mandy

Stojím na hranici času.
Odešel jsem, když láska byla mou
Chycen ve světě namáhavého stoupání
Mám v mysli slzy
A nic se nerýmuje, oh Mandy...

Přišla jsi a dávala bez braní,
Ale já tě poslal pryč, oh Mandy
Líbala jsi mě a utišila jsi mé chvění
A já tě dneska potřebuji, oh Mandy

Včerejšek je snem - čelím ránu
Pláču ve větru
Bolest volá, oh Mandy

Přišla jsi a dávala bez braní,
Ale já tě poslal pryč, oh Mandy
Líbala jsi mě a utišila jsi mé chvění
A já tě dneska potřebuji, oh Mandy

Přišla jsi a dávala bez braní,
Ale já tě poslal pryč, oh Mandy
Líbala jsi mě a utišila jsi mé chvění
A já tě dneska potřebuji, oh Mandy

Oh, Mandy, copak neposloucháš, co chci říct?
Oh, Mandy, nenech mě to zahodit
Oh, Mandy, copak neposloucháš, co chci říct?
Já tě dnes potřebuji, oh Mandy

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh