The Ocean Sky

WE ON THE MOON

688b01e7435e15dc2de87fb489f464c3.jpg

Originální text

I'm hiding in your memories
even in the book we stay
tonight we've had a dance on a fire
but there's no words I should've said
we quit now
black or white?
I'm sitting on the edge of dark
drops of flowers cover your arms
you left me here just a scarf
Lying on the ground
black or white?

So drown my thoughts in the ocean sky
This destination is spinning around for us 
I'm writing down on a paper heart 
No, It's not what we dreamed about 
no, no, no

I need to scream 
but my tonque is tied
is there anyone who lied 
So point the ship just a little faster 
tell me why is the moon so close?
How can we dream when we're black or white?

So drown my thoughts in the ocean sky 
this destination is spinning around for us 
Im writing down on a paper heart 
No, It's not what we dreamed about 
no, no, no
no, no, no

Do you see a reflection of you and I?
Do you see a reflection of you and I?
Do you see a reflection of you and I?
Do you see a reflection of you and I?
Do you see a reflection of you and I?
Do you see a reflection of you and I?

So drown my thoughts in the ocean sky 
this destination is spinning around for us 
Im writing down on a paper heart 
No, It's not what we dreamed about 

So drown my thoughts in the ocean sky 
this destination is spinning around for us 
Im writing down on a paper heart 
No, It's not what we dreamed about 
no, no, no

So drown my thoughts in the ocean sky 
this destination is spinning around for us 
Im writing down on a paper heart 
No, It's not what we dreamed about 
no, no, no
no, no, no

Český překlad

Schovávám se ve tvých vzpomínkách
dokonce i v knize zůstaneme
Dnes večer jsme tancovali v ohni
Ale nebylo nic, co bych měl říct
Přestali jsme
Černá nebo bílá?
sedím na okraji tmy
kapky květin pokrývají tvé ruce
nechala jsi mi tu jen šátek,  
ležící na zemi
Černá nebo bílá?

Takže utopím své myšlenky na obloze oceánu
tento cíl se točí kolem nás
Zapisuju na srdce z papíru
Ne, to není to, o čem jsme snili
Ne, ne, ne

Potřebuju křičet 
ale můj jazyk je svázaný
je tu někdo kdo lhal
takže zaměř loď trochu rychleji
Řekni mi, proč je měsíc tak blízko
jak můžeme snít, když jsme černí nebo bílí?

Takže utopím své myšlenky na obloze oceánu
tento cíl se točí kolem nás
Zapisuju na srdce z papíru
Ne, není to to, o čem jsme snili
Ne, ne, ne
Ne, ne, ne

Vidíš náš odraz?
Vidíš náš odraz?
Vidíš náš odraz?
Vidíš náš odraz?
Vidíš náš odraz?
Vidíš náš odraz?

Takže utopím své myšlenky na obloze oceánu
tento cíl se točí kolem nás
Zapisuju na srdce z papíru
Ne, to není to, o čem jsme snili

Takže utopím své myšlenky na obloze oceánu
tento cíl se točí kolem nás
Zapisuju na srdce z papíru
Ne, to není to, o čem jsme snili
Ne, ne, ne

Takže utopím své myšlenky na obloze oceánu
tento cíl se točí kolem nás
Zapisuju na srdce z papíru
Ne, to není to, o čem jsme snili
Ne, ne, ne
ne, ne, ne


Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh