UP AND DOWN

VENGA BOYS

Originální text

Vengaboys
Miscellaneous
Up & Down
Up & Down
We have already in the past produced records
These records were succesfull
And produced considerable results
But the funds have been spent
And very well spent
And for this reason we're now producing
a new, unique record
called Up and Down
Up and down
Up and down
And up and down

Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
Up and down
etc.

Up and down

Český překlad

Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Už v minulosti jsme dělali nahrávky
Tyhle nahrávky byly úspěšné
A dělaly značné výsledky
Ale finanční prostředky byly vynaloženy
A velmi dobře vynaloženy
A z toho důvodu je děláme
Nový, jedinečný rekord
Jmenuje se Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
A nahoru a dolů

Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
Nahoru a dolů
etc.

Nahoru a dolů

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh