Heathens

TWENTY ONE PILOTS

Originální text

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

Welcome to the room of people
Who have rooms of people that they loved one day
Docked away
Just because we check the guns at the door
Doesn't mean our brains will change from hand grenades
You'll never know the psychopath sitting next to you
You'll never know the murderer sitting next to you
You'll think, "How'd I get here,
Sitting next to you?"
But after all I've said, please don't forget

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

We don't deal with outsiders very well
They say newcomers have a certain smell
You have trust issues not to mention
They say they can smell your intentions
You'll never know the freakshow sitting next to you
You'll have some weird people sitting next to you
You'll think "How did I get here,
Sitting next to you?"
But after all I've said, please don't forget
(Watch it, watch it)

All my friends are heathens, take it slow
Wait for them to ask you who you know
Please don't make any sudden moves
You don't know the half of the abuse

All my friends are heathens, take it slow
(Watch it)
Wait for them to ask you who you know
(Watch it)
All my friends are heathens, take it slow
(Watch it)
Wait for them to ask you who you know

Why'd you come, you knew you should have stayed
(It's blasphemy)
I tried to warn you just to stay away
And now they're outside ready to bust
It looks like you might be one of us

Český překlad

Všichni mí přátelé jsou pohané, ber to s klidem
Počkej si, až se tě zeptají, koho znáš
Prosím nedělej žádné prudké pohyby
Neznáš ani polovinu z té tyranie

Všichni mí přátelé jsou pohané, ber to s klidem
Počkej si, až se tě zeptají, koho znáš
Prosím nedělej žádné prudké pohyby
Neznáš ani polovinu z té tyranie

Vítej v místnosti lidí
Plné lidí, které jednou milovali
Zamčené na zámek
Jen proto, že kontrolujeme pistole u dveří
Neznamená, že se naše mozky kvůli granátům změní
Nikdy si nebudeš jistý, jaký psychopat vedle tebe sedí
Nikdy nebudeš vědět, jaký vrah vedle tebe sedí
Budeš si myslet "Jak jsem se sem dostal,
Jak to, že sedím vedle tebe?"
Ale po tom všem, co jsem řekl, prosím, nezapomeň

Všichni mí přátelé jsou pohané, ber to s klidem
Počkej si, až se tě zeptají, koho znáš
Prosím nedělej žádné prudké pohyby
Neznáš ani polovinu z té tyranie

Nejednáme s cizími moc dobře
Říkají, že nováčci mají určitý zápach
Máš problémy s důvěrou, to nestojí za zmínku
Říkají, že cítí tvoje záměry
Nikdy nebudeš vědět o těch zrůdách, co vedle tebe sedí
Budou vedle tebe sedět divní lidé
Budeš si myslet: "Jak jsem se sem dostal,
Jak to, že sedím vedle tebe?"
Ale po tom všem, co jsem řekl, prosím, nezapomeň
(Sleduj, sleduj)

Všichni mí přátelé jsou pohané, ber to s klidem
Počkej si, až se tě zeptají, koho znáš
Prosím nedělej žádné prudké pohyby
Neznáš ani polovinu z té tyranie

Všichni mí přátelé jsou pohané, ber to s klidem
(Dívej)
Počkej si, až se tě zeptají, koho znáš
(Dívej)
Všichni mí přátelé jsou pohané, ber to s klidem
(Dívej)
Počkej si, až se tě zeptají, koho znáš

Proč jsi přišel, věděl jsi, že jsi měl zůstat
(Je to rouhání)
Zkoušel jsem tě varovat, abys zůstal stranou
A teď jsou tam venku připravení ti to nandat
Vypadá to, že bys mohl být jeden z nás

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh