Ready, Set Go!

TOKIO HOTEL

Originální text

We were running though the town
Our senses had been drowned
No place we hadn't been before

We learned to live and then
Our freedom came to an end
We have to break down this wall
Too young to live a lie
Look into my eyes

[Chorus:]
Ready, set, go it's time to run
The sky is changing we are one
Together we can make it while the world is crashing down
Don't you turn around

We are looking back again
On loneliness and pain
Never been so wide awake

Breathe slowly in and out
somewhere beyond the clouds
I can see the morning break
Too young to live a lie
Look into my eyes

[Chorus]

Leave it all behind you now
The final wall is breaking down
We are all it's all about
Nothing can stop us now

I promise you right know
I never let you down

[Chorus x2]

Don't you turn around
Don't you turn around

Český překlad

Utíkali jsme přes město
všechny smysly byly utopený
ne, nikdy jsme tu nebyli

Učili jsme se žít a pak
naše svoboda zkončila
Musíme zbořit tuto hradbu

Příliš mladí na to žít ve lžích
podívej se mi do očí

Připravit, pozor, je čas jít
Obloha se mění, jsme jeden
Společně toho můžeme dosáhnout, když svět upadá
Nevracej se

Hledáme cestu zpět
V samotě a bolesti
nikdy jsme nebyli tak bdělí
dýchat pomalu dovnitř a ven
kdesi nad oblaky
Vidím dopolední přestávku

příliš mladí na to žít ve lžich
podívej se mi do očí

Připravit, pozor, je čas jít
Obloha se mění, jsme jeden
Společně toho můžeme dosáhnout, když svět upadá
Nevracej se

Nech to všechno za sebou
Poslední zeď padá
všichni jsme to co jsme
Nic nás teď nemůže zastavit

Slibuji vám právě teď
Nikdy tě nezklamu

Připravit, pozor, je čas jít
Obloha se mění, jsme jeden
Společně toho můžeme dosáhnout, když svět upadá
Nevracej se

Připravit, pozor, je čas jít
Obloha se mění, jsme jeden
Společně toho můžeme dosáhnout, když svět upadá
Nevracej se

Nevracej se

Nevracej se

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh