Half Of Fame

THE SCRIPT FEAT. WILL I AM

f1474cf6eab6a12f93e086c3ed81ed30.jpg

Originální text

Yeah, You could be the greatest,
You can be the best,
You can be the king kong banging on your chest.

You could beat the world,
You could beat the war,
You could talk to God, go banging on his door.

You can throw your hands up,
You can beat the clock,
You can move a mountain,
You can break rocks,
You can be a master,
Don't wait for luck,
Dedicate yourself and you can find yourself.

Standing in the hall of fame,
And the world's gonna know your name,
Cause you burn with the brightest flame,
And the world's gonna know your name,
And you'll be on the wall to the hall of fame.

You could go the distance,
You could run the mile,
You could walk straight through hell with a smile.

You could be the hero,
You could get the gold,
Breaking all the records they thought never could be broke.

Do it for your people,
Do it for your pride,
Never gonna know if you never even try.

Do it for your country,
Do it for you name,
Cause there gonna be a day.

When you´re, standing in the hall of fame,
And the world's gonna know your name,
Cause you burn with the brightest flame,
And the world's gonna know your name,
And you'll be on the wall to the hall of fame.

Be a champion, Be a champion, Be a champion, Be a champion.

Because you belong to the hall of fame.

Be students,
Be teachers,
Be politicians,
Be preachers,

Be believers,
Be leaders,
Be astronauts,
Be champions,
Be true seekers,

Be students,
Be teachers,
Be politicians,
Be preachers,

Be believers,
Be leaders,
Be astronauts,
Be champions.

Standing in the hall of fame,
And the world's gonna know your name,
Cause you burn with the brightest flame,
And the world's gonna know your name,
And you'll be on the wall to the hall of fame.

You could be the greatest,
You can be the best,
You can be the king kong banging on your chest.

You could beat the world,
You could beat the war,
You could talk to God, go banging on his door.

You can throw your hands up,
You can beat clock,
You can move a mountain,
You can break rocks,
You can be a master,
Don't wait for luck,
Better get yourself and you go by yourself.

Standing in the hall of fame!

Český překlad

Mohl bys být největší,
Můžeš být nejlepší,
Můžeš být King Kong bijící si na hruď.

Mohl bys porazit svět,
Mohl bys zastavit válku,
Mohl bys mluvit s Bohem, zaklepej na jeho dvěře.

Můžeš házet rukama kolem sebe,
Můžeš porazit čas,
Můžeš přenášet hory,
Můžeš rozbíjet skály,
Můžeš být mistrem,
Nečekej na štěstí,
Věnuj se sám sobě a najdeš se.

Budeš stát v síni slávy,
A svět bude znát tvé jméno,
Protože hoříš nejjasnějším plamenem,
A svět bude znát tvé jméno,
A budeš na zdi v síni slávy.

Můžeš ujít dlouhé vzdálenosti,
Můžeš míle utíkat,
Můžeš projít přímo napříč peklem s úsměvem,

Mohl bys být hrdina,
Mohl bys získat zlato,
Pokořit všechny rekordů, které nikdy neměly být poraženy.

Udělej to pro své lidi,
Udělej to pro svoji pýchu,
Nikdy se nedozvíš, pokud to nikdy ani nezkusíš.

Udělej to pro svoji zemi,
Udělej to pro své jméno,
Protože nastane ten den.

Kdy budeš stát v síni slavy,
A svět bude znát tvé jméno,
Protože hoříš nejjasnějším plamenem,
A svět bude znát tvé jméno,
A budeš na zdi v síni slávy.

Buď šampión, buď šampión, buď šampion, buď šampion.

Protože patříš do síně slávy.

Buďte studenty,
Buďte učiteli,
Buďte politiky,  
Buďte kazateli,

Buďte věřícími,
Buďte vůdci,
Buďte astronauty,
Buďte šampióny,
Buďte pravými hledači,

Buďte studenty,
Buďte učiteli,
Buďte politiky,  
Buďte kazateli,

Buďte věřícími,
Buďte vůdci,
Buďte astronauty,
Buďte šampióny.

Budeš stát v síni slávy,
A svět bude znát tvé jméno,
Protože hoříš nejjasnějším plamenem,
A svět bude znát tvé jméno,
A budeš na zdi v síni slávy.

Mohl bys být největší,
Můžeš být nejlepší,
Můžeš být King Kong bijící si na hruď.

Mohl bys porazit svět,
Mohl bys zastavit válku,
Mohl bys mluvit s Bohem, zaklepej na jeho dveře.

Můžeš házet rukama kolem sebe,
Můžeš porazit čas,
Můžeš přenášet hory,
Můžeš rozbíjet skály,
Můžeš být mistrem,
Nečekej na štěstí,
Věnuj se sám sobě a najdeš se.

Stojíš v síni slávy!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh