Human

THE KILLERS

Originální text

I did my best to notice
When the call came down the line
Up to the platform of surrender
I was brought but I was kind
And sometimes I get nervous
When I see an open door
Close your eyes, clear your heart ...
Cut the cord

Are we human?
Or are we dancer?
My sign is vital
My hands are cold
And I´m on my knees
Looking for the answer
Are we human?
Or are we dancer?

Pay my respects to grace and virtue
Send my condolences to good
Give my regards to soul and romance
They always did the best they could
And so long to devotion
You taught me everything I know
Wave goodbye
Wish me well ...
You´ve gotta let me go

Are we human?
Or are we dancer?
My sign is vital
My hands are cold
And I´m on my knees
Looking for the answer
Are we human?
Or are we dancer?

Will your system be alright
If you dream of home tonight?
There´s no message we´re receiving
Let me know is your heart still beating?

Are we human?
Or are we dancer?
My sign is vital
My hands are cold
And I´m on my knees
Looking for the answer
Are we human?
Or are we dancer?

You´ve gotta let me go

Are we human?
Or are we dancer?
My sign is vital
My hands are cold
And I´m on my knees
Looking for the answer
Are we human?
Or are we dancer?

Are we human?
Or are we dancer?

Are we human?
Or are we dancer?

Český překlad

Usilovně jsem se snažil to oznámit
Když vtom můj telefonát na lince se ztratil
Nahoru na pódium odevzdaných
Jsem se dostal, však laskav zůstal
A občas ještě dostanu strach
Když spatřím otevřené dveře
Zavři oči, očisti své srdce ....
Odpoj ten kabel

Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?
Mým znamením je životní síla
Jen ruce mám studené
A jsem na kolenou
Hledaje odpověď
Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?

Platím svou úctou k půvabu a ctnosti
Posílám dobrým projevy soustrasti
Dávám své ohledy duši a lásce
Ty vždy dělaly to nejlepší, co mohly
A tak dlouho z oddanosti
Mě naučily všechno, co znám
Mávám nashledanou
Přej mi tedy ...
Musíš mě nechat jít

Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?
Mým znamením je životní síla
Jen ruce mám studené
A jsem na kolenou
Hledaje odpověď
Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?

Budeš v pořádku
Až začneš snít o domově dnes večer?
Neobdrželi jsme žádnou zprávu
Dej vědět, tluče stále tvoje srdce?

Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?
Mým znamením je životní síla
Jen ruce mám studené
A jsem na kolenou
Hledaje odpověď
Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?

Musíš mě nechat jít

Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?
Mým znamením je životní síla
Jen ruce mám studené
A jsem na kolenou
Hledaje odpověď
Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?

Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?

Jsme lidé?
Nebo jsme tanečníci?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh