WHEREVER YOU WILL GO

THE CALLING

Originální text

So lately, I've been wonderin
Who will be there to take my place
When I'm gone, you'll need love
To light the shadows on your face
If a great wave should fall
It would fall upon us all
And between the sand and stone
Could you make it on your own

[Chorus:]
If I could, then I would
I'll go wherever you will go
Way up high or down low
I'll go wherever you will go

And maybe, I'll find out
The way to make it back someday
To watch you, to guide you
Through the darkest of your days
If a great wave should fall
It would fall upon us all
Well I hope there's someone out there
Who can bring me back to you

[Chorus]

Runaway with my heart
Runaway with my hope
Runaway with my love

I know now, just quite how
My life and love might still go on
In your heart and your mind
I'll stay with you for all of time

[Chorus]

If I could turn back time
I'll go wherever you will go
If I could make you mine
I'll go wherever you will go

Český překlad

Tak pozdě, jsem se zajímal
Kdo mi tu byl vzít místo?
Když sem pryč, budeš potřebovat lásku
Světlo ve stínech na tvé tváři
Pokud by velká vlna spadla,
Mohla by spadnou na nás všechny
A mezi pískem a kamenem
Mohla bys to udělat sama?

Pokud bych mohl, pak bych chtěl
Půjdu kamkoli, kam půjdeš ty
Cesta vysoko vzhůru nebo nízko dolů
Půjdu kamkoli, kam půjdeš ty

A možná, zjistím
Někdy cestu zpět
Sledovat tě, vést tě
Přes tvé temné dny
Pokud by velká vlna spadla,
Mohla by spadnout na nás všechny
No, doufám že tu je někdo venku
Kdo mi tě může vrátit

Útěk s mým srdcem
Útěk s mou nadějí
Útěk s mou láskou

Vím teď, jak tiše
Můj život a láska budou mít možná stále úspěch
V tvém srdci a tvé duši
Zůstanu s tebou, co celý čas

Kdybych mohl vrátit čas
Půjdu kamkoli, kam půjdeš ty
Pokud bych tě mohl udělat mou
Půjdu kamkoli, kam půjdeš ty

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh