LOVE STORY

TAYLOR SWIFT

Originální text

We were both young
When I first saw you
I closed my eyes
And the flash back starts
I'm standing there
On a balcony in summer air

I see the lights
See the party the ballgowns
I see you make your way
Through the crowd
And say Hello
Little did I know

That you were Romeo
You were throwing pebbles
'Till my daddy said Stay away from Juliet
And I was crying on the staircase
Beggin' you Please don't go

And I said

Romeo take me
Somewhere we can be alone
I'll be waiting
All that's left to do is run
You be the Prince
And I'll be the Princes
It's a Love Story
Baby just say Yes

So I sneak out
To the garden to see you
We keep quiet
Cause were dead if they new
So close your eyes
Just keep this down for a little while

Cause you were Romeo
I was a Scarlett Letter
And my daddy said Stay away from Juliet
But you were everything to me
And I was beggin' you Please don't go

And I said

Romeo take me
Somewhere we can be alone
I'll be waiting
All that's left to do is run
You be the Prince
And I'll be the Princes
It's a Love Story
Baby just say Yes

Romeo save me
They're trying to tell me how to feel
This love is difficult
But it's real
Don't be afraid
We'll make it out of this mess
It's a Love Story
Baby just say Yes

I got tired of waiting
Wounderin' if you were ever comin' around
My faith in you was fading
When I met you on the outskirts of town

And I said

Romeo save me
I've been feelin' so alone
I keep waiting for you
But you never come
Is this in my head?
I don't know what to think
He kneels to the ground
And pulls out a ring

And says

Marry me Juliet
You never have to be alone
I love you
And that's all I really know
I talked to your dad
Go pick out a white dress
It's a Love Story
Baby just say Yes

Cause we were both young
When I first saw you

Český překlad

Byli jsme oba mladí, když jsem tě poprvé spatřila.
Zavřu oči a začnu vzpomínat
Stojím tam na balkoně v letním vánku
vidím světla, vidím party, plesové šaty
Vidím jak jdeš skrz dav
a zdravíš mě, něco jsem věděla

Že jsi byl Romeo,
házel jsi oblázky
a můj táta řekl: drž se od Julie dál
a já brečela na schodech
žebrajíc, abys nikam neodcházel

A tak jsem řekla
Romeo, vem mě někam kde budeme sami
počkám, všechno ať si klidně běží.
Budeš můj princ a já tvá princezna.
Tohle je příběh lásky, miláčku, tak řekni ano.

A tak se plížím do zahrady, abych tě viděla.
Zůstáváme tiše, protože kdyby to věděli, tak jsme mrtví
Tak zavři oči, na chvíli opusť tento svět

Oh, oh, oh

Protože ty jsi Romeo
já poběhlice
A můj táta řekl: drž se od Julie dál.
Ale byls pro mě vším
a já žebrala abys nikam neodcházel.

A tak jsem řekla
Romeo, vem mě někam kde budeme sami
počkám, všechno ať si klidně běží.
Budeš můj princ a já tvá princezna.
Tohle je příběh lásky, miláčku, tak řekni ano.

Romeo zachraň mě, snaží se mi říkat co mám cítit.
Tahle láska je složitá, ale skutečná.
Neboj se, dostanem se z toho zmatku.
Tohle je příběh lásky, miláčku, tak řekni ano.

Byla jsem zničená z čekání, zvědavá jestli vůbec někdy projdeš okolo.
Má víra v tebe zeslábla,
až jsem tě spatřila na předměstí

A řekla jsem
Romeo zachraň mě, cítím se tak sama.
Stále na tebe čekám, ale ty nikdy nepřijdeš.
Je to ve mě, nevím co si myslet.
A on poklekl na zem, vytáhl prsten
a řekl

Vem si mě, Julie, už nikdy nebudeš sama.
Miluju tě a to je jediné, co opravdu vím.
Mluvil jsem s tvým otcem, vybereš si bílé šaty.
Tohle je příběh lásky, miláčku, tak řekni ano.

Oh, oh, oh, oh

Protože jsme oba byli mladí, když jsem tě poprvé spatřila.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh