Live Your Life

T.I. RIHANNA

c86e4827f03cec4e7c66f33dc3829e57.jpg

Originální text

(Rihanna):
You're gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
intead of chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)

(T.I.):
Nevermind what haters say, ignore them 'til they fade away.
Amazing they ungrateful after all the games I gave away.
Safe to say I payed the way, for you cats to get paid today.
You still be wasting days away, nah had I never saved the day.
Consider them my protégé, homage I think they should pay.
Instead of being gracious, they violated in a major way.I never been a hater still I love them, yeah I graze the way.
Some say they so yay and no they couldn't even work on Labor day.
It aint that they black or white, their hands of area in shades of grey.
I'm West side anyway, even if I left the day it fades away.
Some move away to make a way not move away cause they afraid.
I'll go back to the hood and all you ever did was hate away.
I pray for patience but they make me want to face away.
Like I once made them scream, now I could make them plead their case away.
Been thuggin' all my life, can't say I don't deserve to take a break.
If you ever see me catch a case, and watch my future fade away.

(Rihanna):
You're gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
instead of chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life.

(T.I.):
I'm the opposite of moderate, immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid.
Allergic to the counterfeit, impartial to the politics.
Articulate but still would grab a nigga by the collar quick.
Whoever had problems, they reckoncile they just holla 'tip.
If that don't work and just fails, then turn around and follow 'tip.
I got love for the game but ay I'm not in love with all of it.
I do without the fame and the rappers nowadays are comedy.
The hootin' and the hollerin', back and forth with the arguing.
Where you from, who you know, what you make and what kind of car you in.
Seems as though you lost sight of whats important when depositing
your checks into your bank account, and you're about poverted.
Your values is a disarrayed, prioritized are horribly.
Unhappy with the riches cause you piss poor morraly.
Ignoring all prior advice and fore warning.
And we might be full of ourselves all of a sudden aren't we?

(Rihanna):
You're gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
instead of chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
(TI):
Got everybody watchin what I do
Come walk in my shoes
And see the way I'm livin if you really want to
Got my mind on my money
And I'm not goin nowhere
So keep on gettin your paper
And keep on climbing
Look in the mirror and keep on shining
Till the game ends, till the clock stops
We gon' post up on the top spot
Livin the life, the life
In a brand new city got my whole team with me
The life, my life
I do what I wanna do
I'm livin my life, my life
I will never lose, I'm livin my life, my life
And I'm not stopping

So live your life!
(Rihanna):

You're gonna be a shining star, fancy clothes, fancy car-ars.
And then you'll see, you're gonna go far.
Cause everyone knows, who you are-are.
So live your life, ay ay ay.
instead of chasing that paper.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Ain't got no time for no haters
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
No telling where it'll take you.
Just live your life (Oh!), ay ay ay.
Cause I'm a paper chaser.
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
Just living my life (ay), my life (oh), my life (ay), my life (oh)
So live your life.!!

Český překlad

(Rihanna):
Ty budeš zářivou hvězdou, v přepychovém oblečení a přepychovém a-autě
A pak uvidíš, jak jsi daleko
Protože každý ví, kdo j-jsi
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Tebe pořád pronásleduje papír.
Jenom žij svůj život (Oh!), ay ay ay.
Ty nemáš čas na žádné nenávistníky
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Neříkej, kde tě to vezme
Jen žij svůj život(Oh!), ay ay ay.

Proto jsem pronásledovatel papíru
Jenom žít svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Jenom žít svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Jenom žiju svůj život

(T.I) :
Nevadí, když řekneš co nenávidíš, ignoruješ je dokud neodejdou.
Udivuješ je, potom je chceš zničit, po všech hrách Já se vrátím.
Bezpečně řekl, že já jsem vydláždil cestu pro tvoje kočky a dnes dostanu zaplaceno
Ty jsi tady pořád, když dny plynou, já jsem neměl nikdy zchránit den.
Považuju tě za svoji favoritku, kolik bych měl zaplatit.
Místo toho, aby jsi byl laskavý, porušuješ pravidla a musím na tebe čekat.
Nikdy jsem nebyl nanávistník, stále je miluju, yeah odřel jsem se o cestu.
Někdo řekl, že oni tak yay a oni nedělají na svátek práce.
Není to tím, že jsou černí nebo bílí, jejich plochy na rukou jsou v šedých odstínech.
Já jsem stejně západní strana, i když jsem odešel v den, kdy odešli.
Některé odklidit, aby způsobem, který není odkloněn protože se bojím.
Já se vrátím zpět na kapotu a vše, co kdy udělala, je nenávist.
Modlím se za trpělivost, ale to, že si mě chceš odvést pryč.
Jak jsem jeden z nich, který křičí, teď by je mohl hájit, nebo je odvést.
Zločinec jsem byl celý svůj život, převýšení já nemůžu říct si zaslouží mít přestávku.
Pokud někdy dostane můj případ, jste někdy mě chytit případě, hodinky a můj budoucí slábnout.

(Rihanna):
Ty budeš zářivou hvězdou, v přepychovém oblečení a přepychovém a-autě
A pak uvidíš, jak jsi daleko
Protože každý ví, kdo j-jsi
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Tebe pořád pronásleduje papír.
Jenom žij svůj život (Oh!), ay ay ay.
Ty nemáš čas na žádné kloubouky
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Neříkej, kde tě to vezme
Jen žij svůj život(Oh!), ay ay ay.
Proto jsem pronásledovatel papíru
Jenom žít svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Jenom žít svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Jenom žiju svůj život

(T.I.):
Já jsem opak mírnosti, bezvadně v souladem s podvodníkem a vytahuju se s vysokým dítětem. Alergické na padělky, nestranné k police.
Artikulovat, ale přesto by uchopil lakomce za límec.
Ten, kdo má problémy, ale oni prostě ocení, když lije jako z konve.
Pokud nemá práci a prostě selže, pak se otočím a následuje rada.
Já mám lásku pro hru, ale ay, já miluju všechno.
Já jsem bez slávy a rappeři jsou dnes komedie.
Když hořím a řvu, vrátí se s argumentem.
Odkud jsi, kdo víte, co dělá a v jakém autě jste.
Vypadá to, jako kdyby vás pustila ze zřetele, co je důležité, s pozitivní.
A kontroluje, dokud váš bankovní účet není plný.
Ve vašich hodnotách je nepořádek, priority jsou příšerně.
Spokojeni s bohatstvím protože ty PIS-pone morraly.
Ignorování všech předchozích rad a přední varování.
A my můžeme být všichni hned plní samy sebou , jsme to my?

(Rihanna):
Ty budeš zářivou hvězdou, v přepychovém oblečení a přepychovém a-autě
A pak uvidíš, jak jsi daleko
Protože každý ví, kdo j-jsi
Tak žij svůj život, ay ay ay.
Tebe pořád pronásleduje papír.
Jenom žij svůj život (Oh!), ay ay ay.
Ty nemáš čas na žádné kloubouky
Jenom žít svůj život (Oh!), ay ay ay.
Neříkej, kde tě to vezme Jen žij svůj život(Oh!), ay ay ay.
Proto jsem pronásledovatel papíru
Jenom žít svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Jenom žít svůj život (Ay!), můj život (Oh!), můj život (Ay!), můj život (Oh!),
Jenom žiju svůj život

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh