FOREVER IN LOVE

SYLVER

Originální text

There's a new star in my sky
I only know you for a while
But my heart seems to surrender to your love
I'm a victim of your smile

Cupid's arrow struck my heart
But I don't feel any pain
In the end there's nothing to win or nothing to lose
In this foolish lover's game

Chorus

Forever in love
You and I
Forever in love
We both know why
As the day's come and go, there's just one thing I know
We have to give it a try

Český překlad

Na mém nebi je nová hvězda
Znám tě pouze chvíli
Ale zdá se, že moje srdce kapitulovalo před tvojí láskou
Jsem obětí tvého úsměvu

Šíp Bůžka lásky se strefil do mého srdce
Ale já necítím žádnou bolest
Nakonec, nemůžu nic vyhrát ani prohrát
V téhle pošetilé hře milenců

Refrén

Navždy zamilovaní
Ty a já
Navždy zamilovaní
Oba víme proč
Jak dny přichází a odchází, vím jen jedno
Musíme to zkusit

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh