Spirits

STRUMBELLAS

Originální text

I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't


I been looking at the stars tonight
And I think oh, how I miss that bright sun
I'll be a dreamer 'til the day I die
But they say oh, how the good die young
But we're all strange
And maybe we don't wanna change


I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go


I spent a lot of nights on the run
And I think oh, like I'm lost and can't be found
I'm just waiting for my day to come
And I think oh, I don't wanna let you down
Cause something inside has changed
And maybe we don't wanna stay the same


I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh


And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want a never ending life
I just want to be alive while I'm here
And I don't want to see another night
Lost inside a lonely life while I'm here


I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
I got guns in my head and they won't go
Spirits in my head and they won't go
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh
But the gun still rattles
The gun still rattles, oh

Český překlad

Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit


Koukal na hvězdy dnes večer
A přemýšlel oh, jak mi chybí to zářivé slunce
Budu snílek do dne kdy zemřu
Ale oni říkají oh, jak dobro umírá mladé
Ale my všichni jsme podivní
A možná se nechceme změnit


Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Ale zbraň pořád rachotí, oh
Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustitStrávil jsem spoustu nocí na útěku
A myslím oh, že jsem ztracený a nenalezitelný
A já jen čekám na to až přijde můj den
A myslím oh, že tě nechci zklamat
Protože se něco uvnitř změnilo
A možná nechceme zůstat stejní


Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Ale zbraň pořád rachotí, oh
Zbraň pořád rachotí, oh
Ale zbraň pořád rachotí, oh
Zbraň pořád rachotí, oh


A nechci nikdy nekončící život
Jen chci být živý když jsem tu
A nechci nikdy nekončící život
Jen chci být živý když jsem tu
A nechci vidět další noc
Ztracený uvnitř osamělého života když už jsem tu


Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Mám v hlavě zbraně a nechtějí ji opustit
Duše v mé hlavě a nechtějí ji opustit
Ale zbraň pořád rachotí, oh
Zbraň pořád rachotí, oh
Ale zbraň pořád rachotí, oh
Zbraň pořád rachotí, oh

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh