Call On Me

STARLEY & RYAN RIBACK

Originální text

When you're low
And your knees can't rise
You feel helpless
And you're looking to the sky
Some people would say
To accept their fate
Well, if this is fate
Then we'll find a way to cheat

Cause, oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer
But, oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair

You know you can call on me
When you need somebody
You know you can call on me
When you can't stop the tears from falling down, down, down
You know you can call on me
Call on me, darling
You know you can call on me
When you can't stop the tears from falling down

When you're weary
And the road is dark
And I'll guide you
With the beating of my heart
And if the calvary
And the help don't come
Well, then we'll find a way
To dodge a smoking gun

Cause, oh, oh, oh, oh, we'll say a little prayer
But, oh, oh, oh, oh, if the answer isn't fair (then call on me)

You know you can call on me
When you need somebody
You know you can call on me
When you can't stop the tears from falling down, down, down
You know you can call on me
Call on me, darling
You know you can call on me
When you can't stop the tears from falling down

When you're, you need someone (Just call on me)
You need somebody to cling to (Call on me)
When you're, you need someone (Just call on me)
You need somebody to dry your tears
When you're, you need someone (You can call me)
You need somebody to cling to (Just call on me)

Just call on me, love (Just call on me)
Just call on me, love (Call on me)
Just call on me, love (Just call on me)
Just call on me, love (Call on me)
Just call on me, love, on me

Český překlad

Když jsi slabý
A tvoje kolena nemohou stoupat
Cítíš se bezmocně
A koukáš na nebe
Někteří lidé by mohli říct
Chceš-li přijmout svůj osud
No, jpokud to je osud
Pak najdeme způsob, jak podvádět

Protože, oh, oh, oh, oh, řeknem malou modlitbu
Ale, ach, ach, ach, ach, v případě, že odpověd není fér

Víš, že můžeš zavolat na mě
Když potřebuješ někoho
Víš, že můžeš zavolat na mě
Když nemůžeš zastavit slzy před pádem dolů, dolů, dolů
Víš, že můžeš zavolat na mě
Zavolej na mě, miláčku
Víš, že můžete zavolat na mě
Když nemůžeš zastavit slzy před pádem

Když jsi unavený
A cesta je temná Já tě dovedu
S tlukotem mého srdce
A pokud utrpení
A pomoc nepřijde
No, pak najdeme cestu
Vyhnout se kouřící se zbraní

Protože, oh, oh, oh, oh, řeknem malou modlitbu
Ale, ach, ach, ach, ach,v případě, že odpověd není fér (pak zavolej na mě)

Víš, že můžeš zavolat na mě
Když potřebuješ někoho
Víš, že můžeš zavolat na mě
Když nemůžeš zastavit slzy před pádem dolů, dolů, dolů
Víš, že můžeš zavolat na mě
Zavolej na mě, miláčku
Víš, že můžeš zavolat na mě
Když nemůžeš zastavit slzy před pádem

Když budeš potřebovat někoho, (Stačí zavolat na mě)
Budeš potřebovat někoho, kdo lpí na (zavolej na mě)
Když budeš potřebovat někoho, kdo (Stačí zavolat na mě)
Potřebuješ někoho na usušení tvojich slz
Když budeš potřebovat někoho, kdo (Můžeš zavola na mě)
Budeš potřebovat někoho, kdo lpí na (Stačí zavolat na mě)

Stačí zavolat na mě, lásko (Stačí zavolat na mě)
Stačí zavolat na mě, lásko (Zavolat na mě)
Stačí zavolat na mě, lásko (stačí zavolat na mě)
Stačí zavolat na mě, lásko (Zavolat na mě)
Stačí zavolat na mě, lásko, na mě

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh