SEX ON THE BEACH

SPANKERS

Originální text

Are you ready to the party?
Yeah! Ah, ah, ah.
Here we go!
Come on everybody and raise your drinks in the air
and let's make a toast to good times and good friends,
to the clubs, to the discos and all the party,
all around the world.
Everyone, everywhere,
let's have a drink and party!
Caipirinha,
Cuba Libre,
Long Island,
Martini,
Champagne,
Mojito,
Tequila, boom boom,
Tequila, boom boom,
Tequila, boom boom,
Tequila, boom boom.
Sex, sex, sex on the beach,
Sex, sex, sex on the beach,
Sex, sex, sex on the beach.
Oh Yeah!
Sex, sex, sex on the beach,
Sex, sex, sex on the beach.
Sex, sex, sex, sex, sex on the beach,
Sex, sex, sex, sex, sex on the beach.
Let's drink it,
let's do it!
Oh yeah!
Let's drink it,
let's do it!
Now the boys - let's drink it,
let's do it!
Now the girls - let's drink it,
let's do it!
OK. Who wants another cocktail?
Yeah! All right!
Remember...
more drinks...
more party!
Here we go!
One, two,
One, two, three, GO!
Caipiroska,
Pina Colada,
Margherita,
Daiquiri,
Gin Tonic,
Chupito,
Tequila, boom boom,
Tequila, boom boom,
Tequila, boom boom.
Sex, sex, sex on the beach,
Sex, sex, sex on the beach.
Oh yeah!
Sex, sex, sex on the beach,
Sex, sex, sex on the beach.
Come on girl!
Sex, sex, sex on the beach.
Sex, sex, sex, sex, sex on the beach!
I don't know about you,
but I want another cocktail!
Ah, ah, ah.

Český překlad

Jste připraveni na párty?
Yeah! Ach, ach, ach.
Jdeme na to!
Pojďte všichni a zvedněte nápojů ve vzduchu
a pojďme se dohodnout, přípitek na dobré časy a na dobre přátelé,
do klubů, na diskotéky, a všechny party,
po celém světě.
Všichni a všude,
Dáme si drink a párty!
Caipirinha,
Cuba Libre,
Long Island,
Martini,
Champagne,
Mojito,
Tequila, bum bum,
Tequila, bum bum,
Tequila, bum bum,
Tequila, bum bum.
Sex, sex, sex na pláži,
Sex, sex, sex na pláži,
Sex, sex, sex na pláži.
Oh Yeah!
Sex, sex, sex na pláži,
Sex, sex, sex na pláži.
Sex, sex, sex, sex, sex na pláži,
Sex, sex, sex, sex, sex na pláži.
Pojďme se napít,
Jdeme na to!
Oh yeah!
Pojďme se napít,
Jdeme na to!
Nyní kluci - pojďme pít,
Jdeme na to!
Nyní dívky - pojďme pít,
Jdeme na to!
OK. Kdo chce další koktejl?
Yeah! V pořádku!
Pamatuj...
další drinky ...
další party!
Jdeme na to!
Jedna, dva,
Jedna, dva, tři, GO!
Caipiroska,
Pina Colada,
Margherita,
Daiquiri,
Gin Tonic,
Chupito,
Tequila, bum bum,
Tequila, bum bum,
Tequila, bum bum.
Sex, sex, sex na pláži,
Sex, sex, sex na pláži.
Oh yeah!
Sex, sex, sex na pláži,
Sex, sex, sex na pláži.
Pojď holka!
Sex, sex, sex na pláži.
Sex, sex, sex, sex, sex na pláži!
Nevím jak vy,
ale já chci další koktejl!
Ach, ach, ach.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh