ALIVE

SONIQUE

Originální text

I feel it deep, deep inside of me
Our bodies one telepathy
Collide strong as we get involved
Fantasy now reality

I'm breaking free from all these chains
I feel the rhythm running through my veins
Alone with you at night
It's a feeling I don't wanna fight

Now I'm alive - touch me, need me, show me the meaning
I'm alive - closer, deeper, burning fever
I'm alive - now I'm believing
I'm complete, so complete, I'm alive

I need more of your energy
You breathe life into me
Rescue this love, you're my SOS
Your guiding light is my destiny

The remedy has become the cure
So give to me when I need more
Here alone at night
It's the feeling I don't wanna fight

I'm breaking free from all these chains
I feel the rhythm running through my veins
Here alone at night
It's a feeling I don't ever wanna fight

Touch me, need me, show me the meaning
Closer, deeper, burning fever
I'm alive - now I'm believing
I'm complete, so complete, I'm alive

Český překlad

cítím to hluboko, hluboko uvnitř mě
naše těla spojená telepatií
srážejí se tak tvrdě jako my dva to děláme
fantazie a realita

uvolňuju se z těch okovů
cítím ten rytmus v mých žilách
sama s tebou v noci
je to pocit se kterým nebudu bojovat

teď jsem naživu, dotkni se mě, potřebuj mě, ukaž mi smysl
jsem naživu, blíže, hloubš, žhnoucí horečka
jsem naživu, takže věřím
jsem celá, tak celá, jsem naživu

potřebuju víc tvojí energie
vdecháváš život do mýho těla
zachraň tu lásku, jsi moje SOS
tvé vodící světlo je mým osudem

ten lék se stal i léčbou
tak dej mi ho když ho potřebuju nejvíc
tady v noci sama
nebudu se těm pocitům bránit

uvolňuju se z těch okovů
cítím ten rytmus v mých žilách
tady v noci sama
mám pocit se kterým nebudu bojovat

teď jsem naživu, dotkni se mě, potřebuj mě, ukaž mi smysl
jsem naživu, blíže, hloubš, žhnoucí horečka
jsem naživu, takže věřím
jsem celá, tak celá, jsem naživu

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh