YOUR LOVE IS A LIE

SIMPLE PLAN

Originální text

I fall asleep by the telephone
It's 2 O'clock and I'm waiting up alone
Tell me where have you been?
I found a note with another name
You blow a kiss, but it just don't feel the same
Cause I can feel that you're gone

I can't bite my tongue forever
While you try to play it cool
You can hide behind your stories
But don't take me for a fool

You can tell me that there's nobody else
(But I feel it)
You can tell me that you're home by yourself
(But I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want
But I know
Your love is just a lie
(Lie)
It's nothing but a lie
(Lie)

You look so innocent
But the guilt in your voice gives you away
Yeah you know what I mean
How does it feel when you kiss when you know that i trust you
And do you think about me when he fucks you?
Could you be more obscene?

So dont try to say you're sorry
Or try to make it right
Don't waste your breath because it's too late, it's too late.

You can tell me that there's nobody else
(But I feel it)
You can tell me that you're home by yourself
(But I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want
But I know, I know,
Your love is just a lie
(Lie)
It's nothing but a lie
(Lie)
You're nothing but a lie

You can tell me that there's nobody else
(But I feel it)
You can tell me that you're home by yourself
(But I see it)
You can look into my eyes and pretend all you want
But I know, I know
Your love is just a lie
(Lie
I know you're nothing but a lie
(Lie)
Lie
(Lie)
Lie
(Lie)
Lie

Your love is just a lie

Český překlad

Usínám s telefonem,
Jsou dvě hodiny a já čekám vzhůru sám
Řekni mi, kde jsi byla?
Našel jsem poznámku s dalším jménem.
Poslala jsi vzdušný polibek, ale není to ono.
Protože cítím, že jsi pryč
Můžu se do jazyka kousat do donekonečna, když se snažíš hrát to skvěle.
Můžeš se schovat za svými příběhy, ale nemysli si, že jsem blázen!

Můžeš mi říct, že tam nikdo jiný není (ale já to cítím!)
Můžeš mi říct, že jsi doma sama (ale já to vidím!)
Můžeš se podívat do mých očí a předstírat vše , co chceš, ale já vím, já vím, že
Tvá láska je jen lež! (Lež! Lež!)
Nic jiného než jen lež! (Lež! Lež!)

Vypadáš tak nevině,
Ale vina tvého hlasu tě prozrazuje (ale já to vidím!)
Jo, ty víš, co tím myslím (víš, co tím myslím)
Jak se cítíš, když se políbíte, zatímco víš, že já ti důvěřuji,
A myslíš na mě, když tě přeřízne ?
Mohla bys být ještě necudnější? (být ještě necudnější)
Takže se nesnaž říct, že toho lituješ nebo, že to spravíš,
A nemrhej svým dechem, protože je moc pozdě, je moc pozdě!

Můžeš mi říct, že tam nikdo jiný není (ale já to cítím!)
Můžeš mi říct, že jsi doma sama (ale já to vidím!)
Můžeš se podívat do mých očí a předstírat vše , co chceš, ale já vím, já vím, že
Tvá láska je jen lež! (Lež! Lež!)
Nic jiného než jen lež! (Lež! Lež!)

Můžeš mi říct, že tam nikdo jiný není (ale já to cítím!)
Můžeš mi říct, že jsi doma sama (ale já to vidím!)
Můžeš se podívat do mých očí a předstírat vše , co chceš, ale já vím, já vím, že
Tvá láska je jen lež! (Lež! Lež!)
Nic jiného než jen lež! (Lež! Lež!)
Si

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh