Move Your Body

SIA

Originální text

Poetry on your body
You got it in every way
And can't you see it's you I am watching
I am hot for you in every way
And turn around, let me see you
Wanna free you with my rhythm
I know you can't get enough
I'mma turn up with my rhythm

Your body's poetry, speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight
Move your body, move your body
I wanna be your muse, your music
Let the movement be the rhythm tonight
Move your body, move your body
Your body's poetry, speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight
Move your body, move your body
I wanna be your muse, your music
Let the movement be the rhythm tonight
Move your body, move your body

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Poetry on your body
Got me started, it'll never end
Feel my rhythm in your system
This is heaven, I'm your only friend
Feel the beat in your chest
Beat your chest like an animal
Free the beast from it's cage
Free the rage like an animal

Your body's poetry, speak to me
Won't you let me be your rhythm tonight
Move your body, move your body
I wanna be your muse, your music
Let the movement be the rhythm tonight
Move your body, move your body
Your body's poetry, speak to me
Won’t you let me be your rhythm tonight
Move your body, move your body
I wanna be your muse, your music
Let the movement be the rhythm tonight
Move your body, move your body

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

You body's poetry
Move your body for me
Your body's poetry
Move your body for me
Me, me, me, me, me, me, me...

Your body's poetry, speak to me
Won’t you let me be your rhythm tonight
Move your body, move your body
I wanna be your muse, your music
Let the movement be the rhythm tonight
Move your body, move your body
Your body's poetry, speak to me
Won’t you let me be your rhythm tonight
Move your body, move your body
I wanna be your muse, your music
Let the movement be the rhythm tonight
Move your body, move your body

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Český překlad

Poezie na tvém těle
Máš to ve všech směrech
A nevidíš, že jsi to ty na koho se dívám
Vzrušuji tě ve všech směrech
Otoč se, nech mě tě vidět
Chci tě pustit svým rytmem
Vím, že se toho nemůžeš nabažit
Zesílím svůj rytmus

Tvé tělo je poezie, mluv na mně
Nechceš mě nechat být tvým rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Chci být tvoje múza, tvoje muzika
Nech ten pohyb být tím rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Tvé tělo je poezie, mluv na mně
Nechceš mě nechat být tvým rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Chci být tvoje múza, tvoje muzika
Nech ten pohyb být tím rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Poezie na tvém těle
Nastartoval mě, nikdy to neskončí
Pociť můj rytmus ve tvém systému
Tohle je nebe, jsem tvůj jediný přitel
Pociť ten rytmus na hrudi
Udeř svoji hruď jako zvíře
Pusť tu bestii z její klece
Pusť tem vztek jako zvíře

Tvé tělo je poezie, mluv na mně
Nechceš mě nechat být tvým rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Chci být tvoje múza, tvoje muzika
Nech ten pohyb být tím rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Tvé tělo je poezie, mluv na mně
Nechceš mě nechat být tvým rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Chci být tvoje múza, tvoje muzika
Nech ten pohyb být tím rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Tvé tělo je poezie
Hýbej svým tělem pro mě
Tvé tělo je poezie
Hýbej svým tělem pro mě
Mě, mě, mě, mě, mě, mě, mě

Tvé tělo je poezie, mluv na mně
Nechceš mě nechat být tvým rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Chci být tvoje múza, tvoje muzika
Nech ten pohyb být tím rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Tvé tělo je poezie, mluv na mně
Nechceš mě nechat být tvým rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem
Chci být tvoje múza, tvoje muzika
Nech ten pohyb být tím rytmem dnes večer
Hýbej svým tělem, hýbej svým tělem

Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh
Oh-oh-oh, oh-oh-oh, oh, oh

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh