GIVE!

SHAUN BAKER

Originální text

Love, peace, harmony
Give it all you can
Help a friend, help a stranger
Help your fellow man
Things you received
From the day you were deceived
Are on rent, lend, lease
This greed is got to cease

You may think part is free
But sorry I must disagree
To walk and talk is all we need
Got to make your contributions to the world
So give

Give the sun a reason
Give the sun a reason to smile
Give the world a reason to turn
And the reason for the love
Give the trees a reason
Give the rivers a reason to flow
Give the birds a reason to sing
Take this jack never scheme

To burn...
To turn...

Joy, truth, unity
Give it let it roll
This fruits we are reaping
Are the seeds that we sowed
We, you, me too
Everybody now
Give a share everywhere
Always keep it there

You may think part is free
But sorry I must disagree
To walk and talk is all we need
Got to make your contributions to the world
So give

Give the sun a reason (to shine)
Give the child a reason to smile (to smile)
Give the world a reason to turn (to turn)
And the reason for the love (to burn)
Give the trees a reason (to grow)
Give the rivers a reason to flow (to flow)
Give the birds a reason to sing (to sing)
Take this jack never scheme

Reasons to joy
Reasons to turn
Reasons to grow

Give the sun a reason (to shine)
Give the child a reason to smile (to smile)
Give the world a reason to turn (to turn)
And the reason for the love (to burn)
Give the trees a reason (to grow)
Give the rivers a reason to flow (to flow)
Give the birds a reason to sing (to sing)
Take this jack never scheme

Český překlad

Lásku, mír a jistotu
dávej, kde jen můžeš
Pomáhej přátelům, pomáhej cizím
pomáhej svým bližním
To co dostáváš
ode dne kdys byl oklamán
je jen pronajaté, půjčené
Tahle chamtivost musí skončit

Asi si myslíš, že tebe se to týká
ale promiň, s tím nesouhlasím
Stačí jen chodit a mluvit
Je čas sám prospět světu
tak dávej

Dávej slunci důvod
Dávej slunci důvod se smát
Dávej světu důvod se točit
a důvod někoho milovat
Dávej stromům důvod
Dávej řekám důvod téct
Dávej ptákům důvod zpívat
Ber to běžně a ne jako cíl

(pálit)...
(točit)...

Radost, správnost, společnost
dávej a nech to jít
Ovoce co sklízíme
je z toho, co jsme zasadili
My, ty, já taky
Teď všichni
podělme se všude
stále to mějme na mysli

Asi si myslíte, že váš se to týká
ale promiňte, s tím nesouhlasím
Stačí jen chodit a mluvit
Je na čase sami prospět světu
tak dejte

Dejte slunci důvod (svítit)
Dejte dětem důvod se smát (se smát)
Dejte světu důvod se točit (se točit)
a důvod někoho milovat (upřímně)
Dejte stromům důvod (růst)
Dejte řekám důvod téct (téct)
Dejte ptákům důvod zpívat (zpívat)
Berte to tak běžně a ne jako cíl

(Důvody radovat se)
(Důvody točit se)
(Důvody růst)

Dejte slunci důvod (svítit)
Dejte dětem důvod se smát (se smát)
Dejte světu důvod se točit (se točit)
a důvod někoho milovat (upřímně)
Dejte stromům důvod (růst)
Dejte řekám důvod téct (téct)
Dejte ptákům důvod zpívat (zpívat)
Berte to tak běžně a ne jako cíl

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh