COULD YOU, WOULD YOU, SHOULD YOU

SHAUN BAKER Ft. MALOY

Originální text

La,La,La,La........

If you could be king
Of all you survey
Only just for one day

Would it be good if you knew that you'd could?
Change your world for better

We all tend to dream
What wonders we have seen

We should take care of the things that are good
Don't you think now is the time that you should
Could you, would you, should you
Be caring
Could you, would you, should you

The world needs you now and you need it too
Whichever whatever be good and be true
Could you, would you, should you
Could you, would you, should you


lalala...

Making a change you'd know that we could
Every day we have the power
Making a difference is all up to us
Change a world forever
And what would we do
For better or worse we choose

We should take care of the things that are good
Don't you think now is the time that you should
Could you, would you, should you
Be caring
Could you, would you, should you

The world needs you now and you need it too
Whichever whatever be good and be true
Could you, would you, should you
Could you, would you, should you

lalala....

Český překlad

Kdybys mohl být králem
na všechno bys dohlížel
jen pro jeden jediný den

bylo by dobré kdybys věděl,že to dokážeš?
vylepšit svůj svět

všichni se přikláníme k snům
jaké zázraky jsme v nich viděli

měli bychom pečovat o věci, které jsou dobré
nepřemýšlej,teď nastal čas, kdy bys měl
mohl bys,byl bys, měl bys
být laskavý
mohl bys,byl bys, měl bys.

svět tě potřebuje teď a ty ho potřebuješ taky
kdokoliv, cokoliv bude dobré a pravdivé
mohl bys, byl bys, měl bys (opakuj)

víš,že můžeme dělat změny,každý den máme sílu
vytvářet rozdíly je vše,co nám bude stačit
ke změně světa navždy
a co bychom udělali
pro lepší nebo horší si volíme sami

měli bychom pečovat o věci,které jsou dobré
nepřemýšlej,ted´ nastal čas, kdy bys měl
mohl bys, byl bys, měl bys
být laskavý
mohl bys, byl bys,měl bys

svět tě potřebuje ted´ a ty ho potřebuješ taky
kdokoliv, cokoliv bude dobré a pravdivé
mohl bys,byl bys, měl bys (opakuj)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh