GYPSY

SHAKIRA

Originální text

Broke my heart
Down the road
Spend the weekend
Sewing the pieces back on

Crayons and dolls pass me by (?)
Walking gets too boring
When you learn how to fly

Not the homecoming kind
Take the top off
And who knows what you might find

Won't confess all my sins
You can bet I'll try it
But I can't always win

'Cause I'm a gypsy
But are you coming with me?
I might steal your clothes
And wear them if they fit me
I never made agreements
Just like a gypsy
And I won't back down
'Cause life's already hurt me
And I won't cry
I'm too young to die
If you're gonna quit me
'Cause I'm a gypsy

('Cause I'm a gypsy)

I can't hide
what I've done
Scars remind me
Of just how far that I've come
To whom it may concern
Only run with scissors
When you want to get hurt

I said hey you
You're no fool
If you say 'NO'
Ain't it just the way life goes?
People fear what they don't know
Come along for the ride (Oh yeah)
Come along for the ride (ooohhh)

Český překlad

Zlomil mi srdce
Po cestě
Prožila jsem víkend
Sešíváním těch částí dohromady

Pastelky a panenky mě míjejí (?)
Chůze se stane příliš nudná
Když se naučíš létat

Ne domů vracející se typ
Nedosáhne vrcholu
A kdo ví, co můžeš najít

Nepřiznám všechny své hříchy
Můžeš se vsadit, že to zkusím
Ale nemůžu pokaždé vyhrát

Protože jsem cikánka
Ale jdeš se mnou?
Možná ti ukradnu oblečení
A budu je nosit, pokud mi padne
Nikdy neuzavírám dohody
Přesně jako cikánka
A nepodrobím se
Protože život mi už ublížil
A nebudu plakat
Jsem příliš mladá, abych umřela
Pokud mě opustíš
Protože jsem cikánka

(Protože jsem cikánka)

Nemůžu se skrýt
Co jsem udělala
Jizvy mi připomínají
Jak daleko jsem došla
Tomu kdo má zájem
Jen běhej s nůžkami
Pokud si chceš ublížit

Řekla jsem hej ty
Nejsi blázen
Pokud řekneš 'NE'
Není to jen průběh života?
Lidé se bojí toho, co neznají
Přidej se k jízdě (Oh yeah)
Přidej se k jízdě (ooohhh)

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh