UNTIL I DIE

SEPTEMBER

Originální text

So every single day begins and ends the same.
I see them pushing to get on board a crowded train.
Out of the pouring rain, to face another pain..
Why you so afraid of the other side?
It's just a big parade, it's people on display.
If one should stumble, imagine what the rest would say.
They're making harmless sounds.
Their heads go round and round.
Why do you stay away from the other side?

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Until The Day I Die

You'll see me in the clouds, laughing a bit too loud.
You'll see me crying 'cause I'm too crazy to be proud.
Today I'll celebrate, tomorrow is too late.
I'll be out there pushing the boderline.
Postponing is a crime, who knows if I have time.
When this is over I hope I never walked the line.
So call me immature, at least I know I'm sure.
I'll be crossing over the boderline.

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Until The Day I Die
(Have to Believe...)

I hear everybody say that today is the day and
Sooner or later my luck is gotta change.
Well, that day is never near if you're
Living by you're fear.
Stand up and shout “You're Alive”

Until The Day I Die

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Now you have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.
You have to believe in me.
I'll live Until The Day I die.

Český překlad

Tak každý den začíná a končí stejně.
Vidím je tlačit se, aby se dostali do přeplněného vlaku.
Pryč z toho lijáku, aby se postavili další bolesti.
Proč máš takový strach z druhé strany?
Je to jen velká přehlídka, jsou to vystavení lidé.
Pokud by jeden zakopnul, představ si, co by řekl zbytek.
Vydávají neškodné zvuky.
Hlavy se jim točí dokola a dokola.
Proč zůstaváš daleko od druhé strany?

Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.
Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.

Do dne, kdy zemřu.

Uvidíš mě v oblacích, smějíc se trochu moc nahlas.
Uvidíš mě brečet, protože jsem příliš bláznivá na to, být hrdá.
Oslavovat budu dnes, zítra je příliš pozdě.
Budu tam někde venku, posunovat hranici.
Odkládat věci je zločin, kdo ví, jestli mám ještě čas.
Až tohle skončí, doufám, že jsem nikdy nebyla příliš poslušná
Klidně mě mějte za nedospělou, přinejmenším si budu jistá.
Budu překračovat hranice.

Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.
Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.

Do dne, kdy zemřu
(Musím věřit…)

Všichni říkají, že dnes je ten den
A že dřív nebo později už nebudu mít takové štěstí
No, ten den není nikdy blízko,
Pokud žiješ svými obavami.
Vstaň a zakřič “Jsi naživu”

Do dne, kdy zemřu

Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.
Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.

Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.
Teď musíš věřit ve mne.
Budu žít až do dne, kdy zemřu.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh