This World

SELAH SUE

Originální text

I fear real danger
This world ain't simple
But I'm strong, I know how to get out
And I'll find my way ‘cause
’Cause it’s love, real simple
And that’s how it works

So won’t you just give it up ‘cause you don’t understand
Big it up but you don’t understand
And it’s really nice, but you don’t understand
So big it up, ‘cause you don't understand
‘Cause you don't understand baby

I feel it’s fallin’ down, I know I’ll catch it
You crazy world, crazy world, yeah
I feel real passionate
You feel the sun comes down
I'll make it shine, yeah
You crazy world, crazy world yeah

I can see your fear ‘cause
This world ain’t simple
But I’m strong, I know how to stay out
And I’ll find my way ‘cause
‘Cause it’s love, it’s love, it’s love, it’s love, it’s loving yeah

So won’t you just give it up
‘Cause you don’t understand
Big it up, but you don’t understand
And it’s really nice, but you don’t understand
So big it up, ‘cause you don't understand
‘Cause you don't understand baby

I feel it’s fallin’ down, I know I’ll catch it
You crazy world, crazy world, yeah.
I feel real passionate
You feel the sun comes down,
I'll make it shine, yeah
You crazy world, crazy world yeah

I feel it’s fallin’ down, I know I’ll catch it
You crazy world, crazy world, yeah.
I feel real passionate
You feel the sun comes down,
I'll make it shine, yeah
You crazy world, crazy world yeah
Crazy world, crazy world yeah
Crazy world, crazy world yeah

Český překlad

Bojím se nebezpečí
Tenhle svět není jednoduchý
Ale jsem silná, vím, jak vypadnout
A najdu svou vlastní cestu protože
Protože to je láska, jak jednoduché
A tak to funguje

Tak to nevzdávej, protože nechápeš
Neboj se i když nerozumíš
A je vážně fajn, ale ty nechápeš
Tak se neboj, protože nerozumíš
Protože nerozumíš, zlato

Cítím, že to klesá, vím, že to chytím
Ten bláznivý svět, bláznivý svět
Cítím se fakt plná vášně
Cítíš jak slunce zapadá
Zařídím světlo
Ten bláznivý svět, bláznivý svět

Vidím, že se bojíš protože
Tenhle svět není jednoduchý
Ale jsem silná, vím jak se tomu vyhnout
A najdu vlastní způsob, protože
Protože, to je láska, to je láska, to je láska, to je milování

Tak to nevzdávej
Jen protože nerozumíš
Neboj se, i když nerozumíš
Je to vážně fajn, ale ty nechápeš
Tak se neboj, protože nerozumíš
Protože nerozumíš, zlato

Cítím, že to klesá, vím, že to chytím
Ten bláznivý svět, bláznivý svět
Cítím se fakt plná vášně
Cítíš jak slunce zapadá
Zařídím světlo
Ten bláznivý svět, bláznivý svět

Cítím, že to klesá, vím, že to chytím
Ten bláznivý svět, bláznivý svět
Cítím se fakt plná vášně
Cítíš jak slunce zapadá
Zařídím světlo
Ten bláznivý svět, bláznivý svět
Bláznivý svět, bláznivý svět
Bláznivý svět, bláznivý svět

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh