SO FINE

SEAN PAUL

Originální text

Girl, gir-gir-girl girl

i'll be your sunshine
you can be mine
you'll be my windchime
i got the rhyme
we'll have a good time
make up your mind
roll with me girl, you're so fine


gir-gir-girl,just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

(This time), my girl,if you want, just call me
anytime my love lifestyle get corny,
we keep it seam up and stormy
me and you team up and build an army
cause me love out the shape of your body
and me know say u want come party
if u know say a you a mi target
girl, i'll be that doggy doggy
sexy chicks that are mine mi requisite
hot girls gotta be my darling
get wit it my beat if you set wit it
all girls gotta heed my calling
from Kingston up to New Orleans
new jersey rite back to spaldin
u fi know this bwoy aint stallin
we put it all in

gir-gir-girl,just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

Listen my voice
Listen my vocal
Lock off ur phone say ur man don?t call
I?m gonna give u this love total medical
And it's antidotal (oh yeah)
Cause we a the top pro gyal
International or local
Ur man don't got it like me
None at all
Cause ur man don't firm and ur man don?t tall
Im a broke out the diamond and the opal
Im a try buy love but now the love stall
Look like im don't have no hope at all
Im nah come good with the approach at all
Hang im up like picture inna photo hall
Every man gwaan buy new protocol
S P a di man u fi call (just call)
I won?t fall

gir-gir-girl,just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

i'll be your sunshine
you can be mine
you'll be my windchime
i got the rhyme
we'll have a good time
make up your mind
roll with me girl, you're so fine

gir-gir-girl,just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

just let me be there for you any time , you're so fine
for you i'll join the longest line , you're so fine
my girl broke out and wine
wash up mi brain
u a mash up man mind
make bad mind and that's where dem nine
i'll be your sunshine

Český překlad

holka, holka, hol-hol-holka

Budu tvůj sluneční svit
můžeš být mábudeš má hra větru
mám rým
budeme se mít skvěle
rozhodni se
val se mnou, jsi tak fajn

hol-hol-holka, budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

(zrovna teď), moje holko, jestli chceš, prostě mi zavolej
kdykoli má láska dělá z životního stylu banalitu
držíme to spojené a bouřlivé
já a ty tvoříme a stavíme armádu
protože já miluju tvar tvého těla
a já vím, že ty chceš přijít na party
kdybys věděla že ty jsi můj cíl
holka, já budu ten pejsek pejsek
potřebuji nutně sexy holky, který jsou mý
žhavý holky musí být mými zlatíčky
dosáhni toho, můj beat to nastaví
všechny žhavý holky musej dávat pozor na mý volání
z Kingstonu přímo do New Orleans
New Jersey zpátky přímo do Spaldin
měla bys vědět, že tenhle kluk jen tak nestojí
všechno ti předložím

hol-hol-holka, budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

Slyš můj hlas
slyš můj zpěv
vezmi telefon a řekn, že tvůj chlap ti nevolá
já ti dodám tuhle lásku jako na předpis
a není na ni protijed (oh yeah)
protože my jsme nejlepčí pro holky
mezinárodní a místní
tvůj chlap to nemá jako já
vůbec
protože tvůj chlap není pevný a není vysoký
já jsem rozbil diamant a taky opal
zkusil jsem koupit lásku ale ta teď zhasíná
vypadám jako bych neměl vůbec naději
nikdy nepřicházím s kladným přístupem
vysím jako obraz v obrazárně
každý chlap chce koupit nový protokol
S P je ten chlap, kterýmu zavoláš(jen volej)
Já nespadnu

hol-hol-holka, budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

Budu tvůj sluneční svit
můžeš být mábudeš má hra větru
mám rým
budeme se mít skvěle
rozhodni se
val se mnou, jsi tak fajn

hol-hol-holka, budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

budu tu pro tebe kdykoli, jsi tak fajn
kvůli tobě se postavím do nejdelší fronty, jsi tak fajn
má holka mě nechala a vínko mi vymylo mozek
a zmátlo mojí mysl
zkazilo mi moje myšlení a proto v devět
budu tvůj sluneční svit

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh