Summer On You

SAM FELDT & LUCAS & STEVE & WULF

Originální text

We were in love with the sun/x2
sippin' a coke and rum
Way head up in the clouds
but when I look back now
Ain't nothing else I would do
When I spend the summer on you

Our troubles all under rocks /x2
filling our plastic cups
Don't bother if inside
we spend those long hot nights
Until the sky turned blue
When I spend the summer on you

I spend the summer on you
When I spend the summer on you

Most things in life ain't free /x2
but you're all that I need
My feet down in the sand,
do you take the watch from my hand?
And said, "It's no more use"
When I spend the summer on you

We were in love with the sun /x2
sippin' a coke and rum
You asked me, "Are you sure?
Cause I can not be returned"
And so I make my move
When I spend the summer on you /x2

And when I look back on those days
There's not a thing that I would change
So when the year is through
I'll be right here to spend the summer on you

When I spend the summer on you /x2

Český překlad

Milovali jsme se se sluncem /x2
Popíjeli jsme colu a rum
Měli jsme hlavu v oblacích
Ale když se teď podívám nazpět
Nic jiného bych nedělal
Když jsem strávil léto s tebou

Všechny naše potíže pod kameny /x2
Naplňování našich plastových pohárů
Netrap se pokud jsme doma
strávili dlouhé teplé noci
Dokud se nebe neobrátilo na modrou
Když jsem strávil léto s tebou

Strávil jsem léto s tebou
Když jsem strávil léto s tebou

Většina věcí v životě není zdarma, /x2
ale ty jsi vše co potřebuji
Moje nohy do písku
Vezmeš si hodinky z mé ruky?
A řekl jsem: ,,Už to nejde požívat"
Když jsem strávil léto s tebou

Milovali jsme se se sluncem /x2
Popíjeli jsme kolu a rum
Zeptala ses mě: ,,Jseš si jistý?
Protože se nemůžu vrátit"
A tak jsem udělal svůj krok
Když jsem strávil léto s tebou /x2

A když se podívám zpátky na tyhle dny
Není tu žádná věc, kterou bych změnil
Takže když přes tenhle rok
budu přímo tady, abych strávil léto s tebou

Když jsem strávil léto s tebou /x2

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh