GREEN LIGHT

ROLLDEEP

Originální text

Eski boy, Roll deep!
I was lookin' for the green light
Who's gonna take me home, yeah she might
The nights so young and I wanna have fun
So I'm gonna keep goin till the party's done
You know I love women, but which ones gonna control me?
'Cuz I wanna be your one and only
You know I love women, but which ones gonna control me
'Cuz I wanna be your one and only

[Verse Two:]
I follow the green cross code, then I cross the road
I follow the signs then I fall on my nose
Seek out my princess, speak on the phone
Eventually I'm a cheat with a stone
No regular seats, I get the phone out
His and her match, we're goin' all out
Your crown and my crown, we're gonna ball out
Take my time, I won't stall out

[Chorus:]
Stop!
Take a look, left and right
Is it clear for me to go?
Let me know, is it me that you've been waitin' for...

Put your hands up (put your hands up), take it to the floor (take it to the floor)
You already give me the green light baby (I'm giving you the green light)
Put your glass up (put your glass up), pour a little more (pour a little more),
You already give me the green light (I'm givin' you the green light)

[Verse Three:]
That time when I saw ya I thought, wow, so
Check out the skirt on that, now straight to the bar - tequila, lemon, salt
I give her the all clear, letting her know green light, letting her go,
Dropped her from a mile away, thought to myself, why not give it a go..?

[Verse Four:]
I like what I see, face all lit up like a Christmas tree
It's amazing the way she goes, heaven knows what cloud she fell from
Skirts a bit high above the knee, but I know that twinkle in her eye's for me
I said just show me a signal - she flashed red, amber, green.

[Chorus:]
Stop!
Take a look, left and right
Is it clear for me to go?
Let me know, is it me that you've been waitin' for...

Put your hands up (put your hands up), take it to the floor (take it to the floor)
You already give me the green light baby (I'm giving you the green light)
Put your glass up (put your glass up), pour a little more (pour a little more),
You already give me the green light (I'm givin' you the green light)

Stop, pop, don't drop
Pour me a little (put your hands up)
Stop, pop, don't drop
Pour me a little (take it to the floor)
Stop, pop, don't drop
Pour me a little (put your glass up)

Don't wanna see red now, flash your green lights tonight

[Verse Five:]
All it takes is a week, one smile and a drink
I say a couple words, and she might be a link
I like the fact that she aint wearin' a ring, and she ain't lookin' at him
We're the perfect match, what a good catch
She's 10 out of 10, I've gotta keep that
She's so far gone, the green lights on - I aint gonna turn back
It's a rap

[Chorus:]
Stop!
Take a look, left and right
Is it clear for me too go? (for me to go)
Let me know (let me know), is it me that you've been waitin' for...

Put your hands up, take it to the floor
You already give me the green light baby
Put your glass up (roll deep), pour a little more
You already give me the green light (I'm giving you the green light)

Put your hands up (put your hands up), take it to the floor (take it to the floor)
You already give me the green light baby (I'm giving you the green light)
Put your glass up (put your glass up), pour a little more (pour a little more),
You already give me the green light (I'm givin' you the green light)

Stop, pop, don't drop
Pour me a little (put your hands up)
Stop, pop, don't drop
Pour me a little (take it to the floor)
Stop, pop, don't drop
Pour me a little (put your glass up)

Don't wanna see red now, flash your green lights tonight.

Český překlad

Zdvihni ruky, choď na pódium
Už mi dávaš zelené svetlo, zlatko
Zdvihni pohár, nalej trochu viac
Už mi dávaš zelené svetlo (Eski chlapec, Roll Deep)
Hľadal som zelené svetlo
Kto ma zoberie domov, yeah ona by mohla
Noc je taká mladá a chcem sa zabávať
Tak budem chodiť kým párty neskončí
Vieš, že milujem ženy, ale ktorá ma bude kontrolovať?
Pretože chcem byť tvoj pravý a jediný
Vieš, že milujem ženy, ale ktorá ma bude kontrolovať?
Pretože chcem byť tvoj pravý a jediný
Nasledujem zelený krížik, potom skrížim cestu
Pátram po mojich princeznách, hovorím do telefónu
Napokon som podvodník s kameňom
Žiadne pravidelné miestenky, zbavím sa mobilu
Jeho a jej zápas, všetci ideme von
Tvoja koruna a moja koruna, odídeme
Berieš mi čas, neprestanem
Refrén
Zastav!
Pozri sa, doľava a doprava
Môžem ísť?
Daj mi vedieť, som to ja, na čo čakáš...
Zdvihni ruky (zdvihni ruky), choď na pódium (choď na pódium)
Už mi dávaš zelené svetlo, zlatko (Dávam ti zelené svetlo)
Zdvihni pohár (zdvihni pohár),  nalej trochu viac (nalej trochu viac)
Už mi dávaš zelené svetlo (Dávam ti zelené svetlo)
Vtedy, keď som ťa uvidel, pomyslel som si, wow, tak
Vyskúšaj si sukňu, teraz rovno k baru - tequilla, citrón, sol
Všetko jej dávaj jasné, nechávam ju spoznávať zelené svetlo, nechávam ju ísť
Stratil som ju na míľu ďaleko, pomyslel som si, prečo som to nevyskúšal..?
Mám rád to, čo vidím, tvár všetko osvietila ako vianočný stromček
Ten spôson akým ide je úžasný, nebo vie, z akého oblaku spadla
Sukňa trochu nad kolenom, ale vie, že žmurknutie jej okom je pre mňa
Povedal som len ukáž mi signál - blýskala na červeno, jantárovo, zeleno
Refrén
Zastav!
Pozri sa, doľava a doprava
Môžem ísť?
Daj mi vedieť, som to ja, na čo čakáš...
Zdvihni ruky (zdvihni ruky), choď na pódium (choď na pódium)
Už mi dávaš zelené svetlo, zlatko (Dávam ti zelené svetlo)
Zdvihni pohár (zdvihni pohár),  nalej trochu viac (nalej trochu viac)
Už mi dávaš zelené svetlo (Dávam ti zelené svetlo)
Zastav, pop, nepadaj
Trochu mi nalej (zdvihni ruky)
Zastav, pop, nepadaj
Trochu mi nalej (choď na pódium)
Zastav, pop, nepadaj
Trochu mi nalej (zdvihni pohár)
Teraz nechcem vidieť na červeno, dnes večer blikaj zeleným svetlom
Zaberie to len týždeň, jeden úsmev a nápoj
Hovorím zopár slov, mohla by byť link
Mám rád skutočnosť, že nenosí prsteň, a že nepozerá na neho
Sme perfektní zápasníci, aký dobrý úlovok
Ona je 10 z 10, musím to udržať
Ona je taká pokročilá, zelené svetlá sú zapnuté - nevrátim sa späť
To je rap
Refrén
Zastav!
Pozri sa, doľava a doprava
Môžem ísť? (môžem ísť)
Daj mi vedieť (daj mi vedieť), som to ja, na čo čakáš...
Zdvihni ruky, choď na pódium
Už mi dávaš zelené svetlo, zlatko
Zdvihni pohár (roll deep),  nalej trochu viac
Už mi dávaš zelené svetlo (Dávam ti zelené svetlo)
Zdvihni ruky (zdvihni ruky), choď na pódium (choď na pódium)
Už mi dávaš zelené svetlo, zlatko (Dávam ti zelené svetlo)
Zdvihni pohár (zdvihni pohár),  nalej trochu viac (nalej trochu viac)
Už mi dávaš zelené svetlo (Dávam ti zelené svetlo)
Zastav, pop, nepadaj
Trochu mi nalej (zdvihni ruky)
Zastav, pop, nepadaj
Trochu mi nalej (choď na pódium)
Zastav, pop, nepadaj
Trochu mi nalej (zdvihni pohár)
Teraz nechcem vidieť na červeno, dnes večer blikaj zeleným svetlom

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh