Feel

ROBBIE WILLIAMS

Originální text

Come on hold my hand,
I wanna contact the living.
Not sure I understand,
This role I’ve been given.

I sit and talk to god
And he just laughs at my plans,
My head speaks a language, I don’t understand.

(chorus)
I just wanna feel real love,
Feel the home that I live in.
’cause I got too much life,
Running through my veins, going to waste.

I don’t wanna die,
But I ain’t keen on living either.
Before I fall in love,
I’m preparing to leave her.
I scare myself to death,
That’s why I keep on running.
Before I’ve arrived, I can see myself coming.

I just wanna feel real love,
Feel the home that I live in.
’cause I got too much life,
Running through my veins, going to waste.

And I need to feel, real love
And a life ever after.
I cannot get enough.

I just wanna feel real love,
Feel the home that I live in,
I got too much love,
Running through my veins, going to waste.

I just wanna feel real love,
In a life ever after
There’s a hole in my soul,
You can see it in my face, it’s a real big place.

Come and hold my hand,
I wanna contact the living,
Not sure I understand,
This role I’ve been given

Not sure I understand.
Not sure I understand.
Not sure I understand.
Not sure I understand.

Český překlad

Pojď, vezmi mě za ruku
Chtěl bych mít kontakt s životem
Nejsem si jist, jestli rozumím
Roli, která mi byla dána

Sedím a mluvím s Bohem
A on se jen směje mým plánům
Moje hlava mluví jazykem, kterému nerozumím


Já bych pouze potřeboval doopravdy cítit lásku
Cítit domov, v němž bych žil
Protože v mých žilách
Koluje příliš mnoho lásky a ta přijde nazmar

Nechci umřít
Ale netrvám na tom, že musím žít
Před tím, než se zamiluji
Se připravuji na to, jak ji opustím
Sám sebe děsím k smrti
A proto pořád jen utíkám
Ještě než dorazím
Vidím se přicházet…

Potřeboval bych pouze cítit opravdovou lásku
Cítit domov, v němž bych žil
Protože v mých žilách
Koluje příliš mnoho života

A ten přijde nazmar
A já potřebuji cítit opravdovou lásku
Naplnit jí můj život
Nemůžu to vzdát

Já bych jen chtěl cítit opravdovou lásku
Naplnit jí můj život
To je prázdnota v mé duši
Můžeš to spatřit v mé tváři, je to vážně velké místo

Pojď, vezmi mě za ruku
Chtěl bych mít kontakt s životem
Nejsem si jist, jestli rozumím
Roli, která mi byla dána

Nevím, jestli rozumím
Nevím, jestli rozumím
Nevím, jestli rozumím
Nevím, jestli rozumím

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh