Candy

ROBBIE WILLIAMS

Originální text

I was there to witness
Candy is in the business
She wants the boys to notice
Her rainbows, and her ponnies
She was educated
But could not count to ten
How she’s got lots of different horses
By lots of different men
And I say:

Liberate your sons and daughters
The bush is high
But in the hole there’s water
You can get some, when they give it
Nothing sacred, but it's a living

Ref.:
Hey ho here she goes
Either a little too high or a little too low
And don’t stop to see my vertigo
She thinks she’s made of candy
Hey ho here she goes
Either a little too loud or a little too close
There's a hurricane in the back of her throat
She thinks she’s made of candy

Ring a ring of roses
Whoever gets the closest
She comes and she goes
As the war of the roses
Mother was a victim
Father beat the system
By moving bricks to Brixton
And learning how to fix them

Liberate your sons and daughters
The bush is high
But in the hole there’s water
As you win
She’ll be the Hollywood love
And if it don’t feel good
What are you doing this for

Ref.:
Hey ho here she goes
Either a little too high or a little too low
And don’t stop to see my vertigo
She thinks she’s made of candy
Hey ho here she goes
Either a little too loud or a little too close
There's a hurricane in the back of her throat
She thinks she’s made of candy

Liberate your sons and daughters
The bush is high
But in the hole there’s water
As you win
She’ll be the Hollywood love
And if you don’t feel good
What are you doing this for
What are you doing this for
What are you doing this for

Ref.:
Hey ho here she goes
Either a little too high or a little too low
Got no self-esteem and vertigo
'Cause she thinks she’s made of candy
Hey ho here she goes
Either a little too loud or a little too close
There's a hurricane in the back of her throat
And she thinks she’s made of candy

Hey ho here she goes
Either a little too high or a little too low
Got no self-esteem and vertigo
'Cause she thinks she’s made of candy
Hey ho here she goes
Either a little too loud or a little too close
There's a hurricane in the back of her throat
And she thinks she’s made of candy

Český překlad

Byl jsem svědkem
Jak Candy funguje
Chce aby si jí kluci všimli
Její duhy a jejích koníků
Byla vzdělaná
Ale neuměla počítat do deseti
Kolik různých koní dostala
Od různých mužů
A já říkám:

Osvoboďte své syny a dcery
Buš je vysoká
Ale v otvoru je voda
Můžeš nějakou získat, když to ostatní vzdají
Nic posvátného, ale to je život

Ref.:
Hej hou, tady jde
Ani moc namyšlená ani moc skleslá
A nezastaví se, aby viděla mojí závrať
Myslí si, že je vyrobena z cukroví
Hej hou, tady jde
Ani příliš hlasitá ani příliš uzavřená
Vichřice v jejím krku
Myslí si, že je vyrobena z cukroví

Prsten, prsten z růží
Kažý, kdo se dostane nejblíž
Ona přijde a odejde
Stejně tak, jako válka růží
Matka byla oběť
Otec srazil systém
Tím, že přestěhoval cihly do Brixtonu
A učí se, jak je spojit

Osvoboďte své syny a dcery
Buš je vysoká
Ale v otvoru je voda
Když vyhraješ
Bude to Hollywoodská láska
A jestli to nezní dobře
co pro to uděláš

Hej hou, tady jde
Ani moc namyšlená ani moc skleslá
A nezastaví se, aby viděla mojí závrať
Myslí si, že je vyrobena z cukroví
Hej hou, tady jde
Ani příliš hlasitá ani příliš uzavřená
Vichřice v jejím krku
Myslí si, že je vyrobena z cukroví

Osvoboďte své syny a dcery
Buš je vysoká
Ale v otvoru je voda
Když vyhraješ
Bude to Hollywoodská láska
A jestli to nezní dobře
co pro to uděláš
co pro to uděláš
co pro to uděláš

Hej hou, tady jde
Ani moc namyšlená ani moc skleslá
A nezastaví se, aby viděla mojí závrať
Myslí si, že je vyrobena z cukroví
Hej hou, tady jde
Ani příliš hlasitá ani příliš uzavřená
Vichřice v jejím krku
Myslí si, že je vyrobena z cukroví

Hej hou, tady jde
Ani moc namyšlená ani moc skleslá
A nezastaví se, aby viděla mojí závrať
Myslí si, že je vyrobena z cukroví
Hej hou, tady jde
Ani příliš hlasitá ani příliš uzavřená
Vichřice v jejím krku
Myslí si, že je vyrobena z cukroví

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh