ADVERTISING SPACE

ROBBIE WILLIAMS

Originální text

There's no earthly way of knowing
What was in your heart
When it stopped going
The whole world shook
A storm was blowing through you

Waiting for God to stop this
And up to your neck in darkness
Everyone around you was corrupted
Saying somethin'

There's no dignity in death
To sell the world your last breath
They're still fighting over
Everything you left over

I saw you standing at the gates
When Marlon Brando passed away
You had that look upon your face
Advertising space

And
No one learned from your mistakes
We let our profit s go to waste
All that's left in any case
Is Advertising space

Through your eyes
The world was burning
Please be gentle
I'm still learning
You seemed to say
As you kept turning up

They poisoned you with compromise
At what point did you realise
Everybody loves your life
But you ahahh

Special agent for the man
Through watergate and vietnam
No one really gave a damn
Did you think the CIA did

I saw you standing at the gates
When Marlon Brando passed away
You had that look upon your face
Advertising space

And
No one learned from your mistake
We let our profits go to waste
All that's left in any case
Is Advertising space ooooohh

I saw you standing at the gates
When Marlon Brando passed away
You had that look upon your face
Advertising space

No one learned from your mistakes
We let our profits go to waste
All that's left in any case
Is Advertising space

I've seen your daughter
Man shes cute
I was scared but I wanted to
Boy she looks a lot like you

Český překlad

Není žádný pozemský způsob jak se dovědět,
Co bylo ve tvém srdci
Když přestalo bít
Otřásl se celý svět
Skrz tebe se přehnala bouře

Čekajíc na Boha, aby to zastavil
A až pokrk v temnotě
Všichni okolo tebe byli zkažení
Říkajíc něco

Na smrti není nic důstojného,
Prodat světu tvůj poslední dech
Pořád bojují
O všechno, co jsi tu zanechal

Viděl jsem tě stát u bran
Když zemřel Marlon Brando
Měl jsi na tváři ten výraz
Jako v reklamním čase
    
A
Nikdo se nepoučil z tvých chyb
Mromrhali jsme své blaho
A všechno, co nám v každém případě zbývá
Je čas pro reklamu

Skrz tvé oči
Hořel svět
Prosím, buď mírný
Stále se učím
Zdálo se, že říkáš
Když jsi se objevoval

Otrávili tě kompromisy
Ve které chvíli sis uvědomil,
Že všichni milují tvůj život
Jen ty ne ahahh

Speciální agent pro lidi
Přes Watergate a Vietnam
Nikoho to doopravdy nezajímalo
Myslel jsi, že CIA snad ano?

Viděl jsem tě stát u bran
Když zemřel Marlon Brando
Měl jsi na tváři ten výraz
Jako v reklamním čase

A
Nikdo se nepoučil z tvých chyb
Mromrhali jsme své blaho
A všechno, co nám v každém případě zbývá
Je čas pro reklamu

Viděl jsem tě stát u bran
Když zemřel Marlon Brando
Měl jsi na tváři ten výraz
Jako v reklamním čase

Nikdo se nepoučil z tvých chyb
Mromrhali jsme své blaho
A všechno, co nám v každém případě zbývá
Je čas pro reklamu

Viděl jsem tvou dceru
Chlape, je roztomilá
Měl jsem strach, ale chtěl jsem
Chlapče, hodně se ti podobá

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh