Diamonds

RIHANNA

Originální text

Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond

Find light in the beautiful sea
I choose to be happy
you and I, you and I
We're like diamonds in the sky

you're a shooting star I see
a vision of ecstasy
when you hold me, Iam alive
we're like diamonds in the sky

I knew that we'd become one right away
a right away
at first site i felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

so shine bright tonight, you and I
we're beautiful like diamonds in the sky
eye to eye, so alive
we're beautiful like diamonds in the sky

Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shining Bright like a diamond
we're beautiful like diamonds in the sky

Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shining Bright like a diamond
we're beautiful like diamonds in the sky

Palms rise to the universe
as we, moonshine and molly
Feel the warm we'll never die
we're like diamonds in the sky

you're a shooting star I see
a vision of ecstasy
when you hold me, Iam alive
we're like diamonds in the sky

At first side I felt the energy of sun rays
I saw the life inside your eyes

So shine bright, tonight, you and I
we're beautiful like diamonds in the sky
eye to eye, so alive
we're beautiful like diamonds in the sky

Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shining Bright like a diamond
we're beautiful like diamonds in the sky

Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shining Bright like a diamond
we're beautiful like diamonds in the sky


Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond

So shine bright, tonight, you and I
we're beautiful like diamonds in the sky
eye to eye, so alive
we're beautiful like diamonds in the sky

Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond


Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond
Shine Bright like a diamond

Český překlad

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant

Najít světlo v krásném moři
Rozhodla jsem se být šťastná
ty a já, ty a já
Jsme jako diamanty na obloze

Jsi padající hvězda, vidím
vize extáze
Když mě držíš, jsem naživu
Jsme jako diamanty na obloze

Věděla jsem, že bychom se okamžitě stali jedním
okamžitě
Jako první jsem cítila energii slunečních paprsků
Viděla jsem život ve tvých očích

Tak dnes večer zařme jasně, ty a já
jsme krásní jako diamanty na obloze
z očí do očí, tak živě
jsme krásní jako diamanty na obloze

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Září jasně jako diamant
jsme krásní jako diamanty na obloze

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Září jasně jako diamant
jsme krásní jako diamanty na obloze

Dlaněmi vzhůru k vesmíru
to jsme my, moonshine a molly
Cítím teplo, my nikdy nezemřeme
Jsme jako diamanty na obloze

Jsi padající hvězda, vidím
vize extáze
Když mě držíš, jsem naživu
Jsme jako diamanty na obloze

Jako první jsem cítila energii slunečních paprsků
Viděla jsem život ve tvých očích

Tak dnes večer zařme jasně, ty a já
jsme krásní jako diamanty na obloze
z očí do očí, tak živě
jsme krásní jako diamanty na obloze

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Září jasně jako diamant
jsme krásní jako diamanty na obloze

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Září jasně jako diamant
jsme krásní jako diamanty na obloze

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant

Tak dnes večer zařme jasně, ty a já
jsme krásní jako diamanty na obloze
z očí do očí, tak živě
jsme krásní jako diamanty na obloze

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant

Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant
Zářit jasně jako diamant

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh