LIVIN IN A WORLD WITHOUT

RASMUS

Originální text

Its hard to believe that it came to this
You paralysed my body with a poison kiss
For 40 days and nights I was chained to your bed
You thought that was the end of the story
Something inside me called freedom came alive
Living in a world without you

You told me my darling
Without me you're nothing
You taught me to look in your eyes
And fed me your sweet lies

Suddenly someone will stare in the window
Looking outside at the sky that had never been blue
Oh there's a world without you
I see the light
Living in a world without you
Oh there is hope to guide me
I will survive
Living in a world without you

Its hard to believe that it came to this
You paralysed my body with a poison kiss
For 40 days and nights I was chained to your bed
You thought that was the end of the story
Something inside me called freedom came alive
Living in a world without you

You put me together
Then trashed me for pleasure
You used me again and again
Abused me, confused me

Suddenly naked I run through your garden
Right through the gates of the past and I'm finally free
Oh there's a world without you
I see the light
Living in a world without you
Oh there is hope to guide me
I will survive
Living in a world without you

Its hard to believe that it came to this
You paralysed my body with a poison kiss
For 40 days and nights I was chained to your bed
You thought that was the end of the story
Something inside me called freedom came alive
Living in a world without you

Its hard to believe that it came to this
You paralysed my body with a poison kiss
For 40 days and nights I was chained to your bed
You thought that was the end of the story
Something inside me called freedom came alive
Living in a world without you

Oh there's a world without you
I see the light
Living in a world without you
Oh there is hope beside me
I will survive
Living in a world without you
Living in a world without you
Living in a world without you
Living in a world without you
Living in a world without you

Český překlad

LIVING IN A WORLD WITHOUT YOU (Žití na světě bez tebe)

Je těžké uvěřit, že to došlo až tak daleko
paralyzovala jsi mě jedovatým polibkem
na 40 dní a nocí jsem byl připoután k tvému lůžku
myslela sis, že to je konec příběhu
něco ve mně, co volalo po svobodě,
ožilo, ale žilo na světě bez tebe

Říkala jsi mi miláčku
bez tebe nejsem ničím
učila jsi mě hledět ti do očí
a krmit mě tvými sladkými lžemi

Najednou někdo zíral z okna
koukající ven na nebe, které nikdy nebylo modré
oh to je svět bez tebe
vidím světlo
žijící na světě bez tebe
oh  ta naděje mě táhne k přežití
i když žiju na světě bez tebe

Je těžké uvěřit, že to došlo až tak daleko
paralyzovala jsi mě jedovatým polibkem
na 40 dní a nocí jsem byl připoután k tvému lůžku
myslela sis, že to je konec příběhu
něco ve mně, co volalo po svobodě,
ožilo, ale žilo na světě bez tebe

Dala jsi mě dohromady
a pak pro pobavení chovala se s ke mně jako k odpadku
použila jsi mě znovu a znovu
zneužila mě a popletla mě

Najednou utekl jsem nahý skrz tvou zahradu
přímo branami minulosti a ocitl se volný
oh to je svět bez tebe
vidím světlo
žijící na světě bez tebe
oh  ta naděje mě táhne k přežití
i když žiju na světě bez tebe

Je těžké uvěřit, že to došlo až tak daleko
paralyzovala jsi mě jedovatým polibkem
na 40 dní a nocí jsem byl připoután k tvému lůžku
myslela sis, že to je konec příběhu
něco ve mně, co volalo po svobodě,
ožilo, ale žilo na světě bez tebe

Je těžké uvěřit, že to došlo až tak daleko
paralyzovala jsi mě jedovatým polibkem
na 40 dní a nocí jsem byl připoután k tvému lůžku
myslela sis, že to je konec příběhu
něco ve mně, co volalo po svobodě,
ožilo, ale žilo na světě bez tebe

Oh to je svět bez tebe
vidím světlo
žijící na světě bez tebe
oh  ta naděje mě táhne k přežití
i když žiju na světě bez tebe
život na světě bez tebe
život na světě bez tebe
život na světě bez tebe
život na světě bez tebe

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh