Skin

RAG'N'BONE MAN

Originální text

When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold
I'll be thinking about you

Seconds from my heart
A bullet from the dark
Helpless, I surrender
Shackled by your love
Holding you like this
Poison on your lips
Only when it's over
Silence it's so hard

'Cause it was almost love, it was almost love
It was almost love

When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold
I'll be thinking about you

When I run out of air to breathe
It's your ghost I see
I'll be thinking about you, about you
'Cause it was almost love, it was almost...

We bleed ourselves in vain
How tragic is this game
Turn around, you're holding on to someone
But your love is gone
Carrying the load, wings that feel like stone
Knowing that we nearly fell so far now
It's hard to tell

And we came so close, it was almost love
It was almost love

When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold
I'll be thinking about you
About you

When I run out of air to breathe
It's your ghost I see
I'll be thinking about you

While I reached out for your hand
When the walls were caving in
Oh, I see you on the other side
We can try all over again

When I heard that sound
When the walls came down
I was thinking about you
About you
When my skin grows old
When my breath turns cold
I'll be thinking about you
About you

When I run out of air to breathe
It's your ghost I see
I'll be thinking about you, about you

'Cause it was almost love, it was almost love
It was almost love, it was almost love

Český překlad

Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Přemýšlel jsem o tobě
o tobě
Až moje kůže zestárne
Až se můj dech změní v chlad
budu na tebe myslet

Vteřiny z mého srdce
Kulka z tmy
Bezmocný, vzdávám to
Spoután tvou láskou
Drží tě takhle
Jed na rtech
Pouze tehdy, když je po všem
Ticho je tak těžké

Protože to byla téměř láska, byla to téměř láska
Byla to téměř láska

Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Přemýšlel jsem o tobě
O tobě
Až moje kůže zestárne
Až se můj dech změní v chlad
budu na tebe myslet

Když mi došel vzduch k dýchání
Vidím tvého ducha
Budu na tebe myslet, o tobě
Protože to byla téměř láska, byla to téměř ...

Krvácíme zbytečně
Jak tragická je tato hra
Otoč se, držíš se někoho
Ale tvá láska je pryč
Nesoucí zátěž, křídla, která se cítí jako kámen
S vědomím, že jsme skoro tak daleko klesli
Je těžké říct,

A přišli jsme tak blízko, byla to téměř láska
Byla to téměř láska

Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
Přemýšlel jsem o tobě
o tobě
Až moje kůže zestárne
Až se můj dech změní v chlad
budu na tebe myslet
Na tebe

Když mi došel vzduch k dýchání
Vidím tvého ducha
budu na tebe myslet

I když jsem se natáhla po tvé ruce
Když se stěny sesypaly
Oh, vidím tě na druhé straně
Můžeme to zkusit znovu od začátku

Když jsem slyšel ten zvuk
Když se stěny sesunuly
myslel jsem na tebe
Na tebe
Když moje kůže stárne
Když můj dech se mění v chlad
budu na tebe myslet
Na tebe

Když mi došel vzduch k dýchání
Vidím tvého ducha
Budu na tebe myslet, na tebe

Protože to byla téměř láska, byla to téměř láska
Byla to skoro láska, byla to téměř láska

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh