Outta Nowhere

PITBULL

Originální text

Sooner or later that spark just disappears
Outta nowhere, outta nowhere
Every time one of us ending up in tears
Outta nowhere, outta nowhere

Is it good that we hurt every day?
It this worth all the pain that we feel inside?
Am I too blind to see this is happening to me
Outta nowhere, outta nowhere

I live the fast life, going nowhere fast
I see my past life and politely pass
But I’m already planning on doing it big
For my life after death, I live my life after death
Baby what you think our train is for?
That’s to properly prepare you for war
So I keep you on your toes
So you could look out for your friends that are really foes
This career try to swallow us
Paparazzi try to follow us
I’m everything that my mama was
Rider, survivor, a motherfuckin fighter
Thank god for this rapping shit
Forget the cash if I’d happen this
No more life, that’s for the birds
I work hard so you never say these words

Sooner or later that spark just disappears
Outta nowhere, outta nowhere
Every time one of us ending up in tears
Outta nowhere, outta nowhere

Is it good that we hurt every day?
It this worth all the pain that we feel inside?
Am I too blind to see this is happening to me
Outta nowhere, outta nowhere

The critics going nowhere (nowhere)
Thinking that they know me like the Bible, oh hell no
But they don’t understand me all well
Snitching is a sport now so please do tell
The world how I raise hell
Yea, so the clown when I skip jail
I’m just tryina own teams, beat it playa
And dance on the globe like Fred Astaire
The world is ours baby
It’s just waiting for us so don’t be late
And we could both aim for the sky
And shoot for the stars and call it a day
Now you know that I know that we know
If the world wants war cock back and reload
A normal life, that’s for the birds
I work hard, so you never say these words

Sooner or later that spark just disappears
Outta nowhere, outta nowhere
Every time one of us ending up in tears
Outta nowhere, outta nowhere

Is it good that we hurt every day?
It this worth all the pain that we feel inside?
Am I too blind to see this is happening to me
Outta nowhere, outta nowhere

Český překlad

Dříve nebo později, jiskra nezmizí
Venku z ničeho, venku z ničeho
Pokaždé, když jeden z nás skončí v slzách
Venku z ničeho, venku z ničeho

Je to dobře, že nás to bolí každý den?
Stojí to za všechny bolesti, které cítíme uvnitř?
Jsem příliš slepý vidět co se mnou děje
Venku z ničeho, venku z ničeho

Žiji rychlý život, chození nikam rychle
Vidím svůj minulý život a zdvořile přecházím
Ale já už mám v plánu dělat to ve velkým
Pro můj život po smrti, jsem žil svůj život po smrti
Zlato, co myslíš, je náš vlak pro?
Je to správně připravit se na válku
Takže jsem tě vzal na tvé prsty
Takže by si mohla dávat pozor na své přátele, který jsou opravdu nepřátelé
Tato kariéra se snaží spolknout nás
Paparazzi se snaží sledovat nás
Jsem všechno, co byla moje máma
Jezdec, pozůstalí, zas
* bojovník
Díky bohu za toto rapové hovno
Zapomeň na peníze, kdybych se stal, to
Žádné další životy, to je pro ptáky
Tvrdě pracuji, takže nikdy neřekneš tyto slova

Dříve nebo později, jiskra nezmizí
Venku z ničeho, venku z ničeho
Pokaždé, když jeden z nás skončí v slzách
Venku z ničeho, venku z ničeho

Je to dobře, že nás to bolí každý den?
Stojí to za všechny bolesti, které cítíme uvnitř?
Jsem příliš slepý vidět co se mnou děje
Venku z ničeho, Venku z ničeho

Kritici jdou nikam (nikam)
Myslí si, že mě znají jako bibli, oh sakra to ne
Ale nerozumí mi zcela dobře
Donášení je teď sport, tak to řekni
Svět, jako já, pozvedl se v peklo
Ano, takže klaun, když přeskočím vězení
Jen jsem zkoušel naše týmy, porazil je hráč
A tancovat na světě jako Fred Astaire
Svět je náš drahoušku
Čeká to jen na nás, tak se nezpozdi
A tak bychom mohli oba usilovat o nebe
A střílet na hvězdy a nazývat to den
Nyní víte, já vím, že víme
Pokud svět chce válku, napni se, a znova
Normální život, to je pro ptáky
Tvrdě pracuji, takže nikdy neřekneš tato slova

Dříve nebo později, jiskra nezmizí
Venku z ničeho, venku z ničeho
Pokaždé, když jeden z nás skončí v slzách
Venku z ničeho, venku z ničeho

Je to dobře, že nás to bolí každý den?
Stojí to za všechny bolesti, které cítíme uvnitř?
Jsem příliš slepý vidět co se mnou děje
Venku z ničeho, venku z ničeho

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh