Feel This Moment

PITBULL FEAT. CHRISTINA AGUILERA

Originální text

Ask for money, and get advice
Ask for advice, get money twice
I'm from the dirty but that chico nice
Ya'll call it a moment, I call it life

One day while my light is glowing
I’ll be in my castle golden
But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohhh)
I just wanna feel this moment (ohhh)
I just wanna feel this moment

Mr Worldwide
Christina Aguilera
Oye mamita, come on,
dale, que la cosa esta rica
(I just wanna feel this moment)

Feel this moment...

Reporting live from the tallest building in Tokyo
Long ways from the hard ways
Filled with zoes and oye's
Dade county always, 305 all day
Now baby we can parlay, or, baby, we can party.
She read books, especially about red rooms and tie ups
I got her hooked, cause she seen me in a suit with a red tie tied up
Meet and greet, nice to meet ya, but time is money
Only difference is I own it,
Now let's stop time and enjoy this moment

One day while my light is glowing
I’ll be in my castle golden
But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohhh)
I just wanna feel this moment (ohhh)
I just wanna feel this moment

Come on, feel this moment...

I see the future but live for the moment.
Make sense, don't it? Ha.
Now make dollars, I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance
This street is what scoot em
And made em slicker, too slick with the ruler
I've lost a lot, and learned a lot
But I'm still undefeated like Shula
I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps
Baby we can travel the world
And I can give you all you can see
Time is money
Only difference is I own it,
Like a stop watch, let's stop time and enjoy this moment, darling.

One day while my light is glowing
I’ll be in my castle golden
But until the gates are open
I just wanna feel this moment (ohhh)
I just wanna feel this moment (ohhh)
I just wanna feel this moment

Come on, feel this moment....

(ohhh) I just wanna feel this moment
(ohhh) I just wanna feel this moment

Český překlad

 Ptát se na peníze a dostat radu
ptát se na radu a dostat penííze
jsem ze špíny ale latinoamerikáno
můžeš tomu říkat chvíle, já tomu říkám život

Jednoho dne, zatímco světla září
Budu ve svém zlatém hradě
Ale dokud jsou brány otevřené
chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik

Mistr světa
Christina Aguilera
No tak mamko, pojď,
tahle věc je bohatá
(Chci cítit ten okamžik)

užít si tu chvíli...

Informuju o životě z nejvyšší budovy v Tokiu
dlouhé cesty z těžkých časů
Účty, SOS, a jasně
Vždycky to počítají, 305 každý den
Teď můžeme pařit, zlato, oh, zlato, můžeme pařit
Čte knihy, hlavně ty o červených pokojích a úzkých silonkách
Dostal jsem ji, protože mě viděla v obleku s rudou kravatou
Setkání a pozdravy, ráda tě poznávám, ale čas jsou peníze
Jediný rozdíl je ten, že je mám,
teď zastavme čas a užijme si tuto chvíli

Jednoho dne, zatímco světla září
Budu ve svém zlatém hradě
Ale dokud jsou brány otevřené
chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik

No tak užít si tu chvíli...

Vidím budoucnost, ale žiju jen pro tuto chvíli, dává to smysl, ne?
Teď vydělávám peníze, myslím miliardy, jsem génius, myslím brilantní
Tahle ulice je dostane
donutí je podvádět, aby se zamazali systémem
hodně jsem ztratil, hodně jsem se naučil
ale stále jsem neporazitelný jako Shula
jsem daleko od lacinosti, rozbíjím společnosti se všemi svými příjmy
Zlato, můžem cestovat kolem světa
a dát ti vše co vidíš
čas jsou peníze
jediný rozdíl je v tom, že já je mám
jako zastavovač času, tak zastavme čas a užijme si chvíli, zlato

Jednoho dne, zatímco světla září
Budu ve svém zlatém hradě
Ale dokud jsou brány otevřené
chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik

No tak užít si tu chvíli...

chci si užít tento okamžik
chci si užít tento okamžik

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh