Just Give Me a Reason

PINK

Originální text

Right from the start
You were a thief
you stole my heart

And I your willing victim
I let you see the parts of me
that weren´t all that pretty
and with every touch
you fixed them

Now you've been talking
in your sleep
OH OH

Things your never
say to me
OH OH

Tell me that you've had enough
of our love
our love

Just give me a reason
just a little bit's enough
just a second we're not broken just bent
and we can learn to love again

It's in the stars
it's been written in the scars
on our hearts
we're not broken just bent
and we can learn to love again

I'm sorry I don't understand
where all of this is coming from
I thought that we were fine
(OH WE HAD EVERYTHIN')

Your head is running wild again
my dear we still have everything
and it's all in your mind
(YEAH BUT THIS IS HAPPENIN')

You've been havin' real bad dreams
OH OH
You used to lie so close to me
OH OH
There's nothing more than empty sheets
between our love
our love
oh our love
our love

Just give me a reason
just a little bit's enough
just a second we're not broken just bent
and we can learn to love again

I never stopped
you're still written in the scars on my heart
you're not broken just bent
and we can learn to love again

Oh tear ducts and rust
I'll fix it for us
we're collecting dust
but our love's enough

You're holding it in
you're pouring a drink
no nothing is as bad as it seems
we'll come clean

Just give me a reason
just a little bit's enough
just a second we're not broken just bent
and we can learn to love again

It's in the stars
it's been written in the scars
on our hearts
we're not broken just bent
and we can learn to love again

Just give me a reason
just a little bit's enough
just a second we're not broken just bent
and we can learn to love again

It's in the stars
it's been written in the scars
on our hearts
we're not broken just bent
and we can learn to love again

Oh we can learn to love again
oh we can learn to love again
ohhh
that we're not broken just bent
and we can learn to love again

Český překlad

Hned od začátku
jsi byl zloděj,
ukradl jsi moje srdce

a já, tvoje poslušná oběť,
jsem tě nechala vidět části mě,
které nebyly všechny zrovna hezké.
A s každým dotykem,
jsi je spravil.

Teď jsi mluvil
ze spaní
OH OH

Věci, které mi nikdy
neřekneš
OH OH

Řekni mi, že jsi měl dost
naší lásky,
naší lásky

Jen mi dej důvod,
jen trocha stačí,
jenom vteřinu. My nejsme zlomení, jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Je to ve hvězdách,
bylo to napsáno v jizvách
na našich srdcích,
nejsme zlomení jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Je mi líto, nechápu,
odkud všechno tohle přichází.
Myslel jsem, že jsme v pořádku.
(OH MĚLI JSME VŠECHNO)

Zase blázníš,
moje drahá, stále máme všechno
a je to všechno v tvé mysli.
(Jo, ale tohle se děje)

Měla jsi skutečné zlé sny
OH OH
Zvykla sis ležet tak blízko mně
OH OH
Není tu nic víc, než opuštěné povlečení
mezi naší láskou,
naší láskou,
oh naší láskou,
naší láskou.

Jen mi dej důvod,
jen trocha stačí
jenom vteřinu. My nejsme zlomení, jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Nikdy jsem nepřestal,
jsi stále zapsaná v jizvách na mém srdci.
Nejsi zlomená, jen ohnutá
a my se můžeme naučit znovu milovat.

Oh, slzné kanálky a rez...
Napravím to pro nás,
sbíráme prach,
ale naše láska stačí.

Držíš to v sobě,
naléváš pití,
ne, nic není tak zlé, jak to vypadá,
očistíme se.

Jen mi dej důvod,
jen trocha stačí,
jenom vteřinu. My nejsme zlomení, jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Je to ve hvězdách,
bylo to napsáno v jizvách
na našich srdcích.
Nejsme zlomení jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Jen mi dej důvod,
jen trocha stačí,
jenom vteřinu. My nejsme zlomení, jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Je to ve hvězdách,
bylo to napsáno v jizvách
na našich srdcích.
Nejsme zlomení jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Oh, můžeme se naučit znovu milovat,
oh můžeme se naučit znovu milovat,
ohhh,
nejsme zlomení jen ohnutí
a můžeme se naučit znovu milovat.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh