I DON'T BELIEVE YOU

PINK

Originální text

I don’t mind it
I don’t mind at all
It’s like you’re the swing set
And I’m the kid that falls
It’s like the way we fight
The times I’ve cried
We come to blows
And every night
The passion’s there
So it’s got to be right
Right?

No I don’t believe you
When you say don’t come around here no more
I won’t remind you
You said we wouldn’t be apart
No I don’t believe you
When you say you don’t need me anymore
So don’t pretend to
Not love me at all

I don’t mind it
I still don’t mind at all
It’s like one of those bad dreams
When you can’t wake up
It looks like you’ve given up
You’ve had enough
But I want more
No I won't stop
Because I just know
You’ll come around
Right?

No I don’t believe you
When you say don’t come around here no more
I won’t remind you
You said we wouldn’t be apart
No I don’t believe you
When you say you don’t need me anymore
So don’t pretend to
Not love me at all

Just don’t stand there and watch me fall
Because I, because I still don’t mind at all

It’s like the way we fight
The times I’ve cried
We come to blows
And every night
The passion's there
So it’s got to be right,
Right?

No I don’t believe you
When you say don’t come around here no more
I won’t remind you
You said we wouldn’t be apart
No I don’t believe you
When you say you don’t need me anymore
So don’t pretend to
Not love me at all

I don’t believe you

Český překlad

Nevadí mi
Nevadí mi vůbec nic
Jako bys byl swiing set
A já jsem upadající dítě
Je to jako způsob, kterým jsme se hádali
Doby, kdy jsem plakala
Začínáme se prát
A každou noc
Ta vášeň
Takže to musí být správně
Správně?

Ne, nevěřím ti
Když říkáš už se sem nevracej
Nepřipomenu ti
Žes říkal, že nebudeme odděleně
Ne, nevěřím ti
Když říkáš že už mě nepotřebuješ
Tak nepředstírej
Že mě vůbec nemiluješ

Nevadí mi
Pořád mi nic nevadí
Je to jako jeden z těch zlých snů
Kdy se nemůžeš probudit
Vypadá to, jako by ses vzdal
Měls dost
Ale já chci mít víc
Ne, nepřestanu
Protože prostě vím
Že sem přijdeš
Správně?

Ne, nevěřím ti
Když říkáš už se sem nevracej
Nepřipomenu ti
Že si říkal, že nebudeme odděleně
Ne, nevěřím ti
Když říkáš že už mě nepotřebuješ
Tak nepředstírej
Že mě vůbec nemiluješ

Tak tam nestůj a nesleduj mě,
jak upadám
Protože,
protože mi pořád nic nevadí

Je to jako způsob,
jakým jsme se hádali
Doby, kdy jsem plakala
Začínáme se prát
A každou noc
Ta vášeň
Takže to musí být správně
Správně?

Ne, nevěřím ti
Když říkáš už se sem nevracej
Nepřipomenu ti
Žes říkal, že nebudeme oddělený
Ne, nevěřím ti
Když říkáš že už mě nepotřebuješ
Tak nepředstírej
Že mě vůbec nemiluješ.

Nevěřím ti!!!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh