Bridge of Light

PINK

Originální text

When you think
Hope is lost
And giving up
Is all you got,
Blue turns black,
Your confidence is cracked,
There seems no turning back from here

Sometimes there isn't an obvious explanation
While the holiest stars can feel the strongest palpitations

That's when you can build a bridge of light,
That's what turns the wrong so right
That's when you can't give up the fight

That's when love turns nighttime into day,
That's when loneliness goes away,
That's when you gotta be strong tonight,
Only love can build us a bridge of light

On your feet, I made a storm
You're convinced that you're all alone
Look at the stars, it's straight up the dark
You'll find your heart shines like the sun

Let's not let their anger get us lost
And the need to be right cause us way too high costs

That's when love can build a bridge of light
That's what turns the wrong so right
That's when you know it's worth the fight

That's when love turns nighttime into day
That's when loneliness goes away,
That's when you gotta be strong tonight
'cause only love can build us a bridge of light

Deep breath, take it on the chin
But don't forget to let the love back in

That's when love can build a bridge of light
That's what turns the wrong so right
That's when you can't give up the fight

That's when love turns nighttime into day,
That's when loneliness goes away
That's when you gotta be strong tonight
'cause only love can build us a bridge of light

Only love can build us a bridge of light...

Český překlad

Když myslíš,
že naděje je ztracená
a vzdáváš se
to je vše co máš
modrá promění černou
tvá důvěra je popraskaná
zdá se, že odsud není cesty zpět

Někdy není jasné vysvětlení
když ty i nejposvátnější hvězdy slyší svůj hlasitější tlukot srdce

Teď můžeš postavit most světla,
teď se špatné obrací v dobré, teď nemůžeš vzdát boj

To je, když mění den v noční můru,
když osamělost odchází pryč,
to je, když jsi silný pro dnešní noc,
jen láska staví most světla

Ve svých nohách máš bouři
jsi přesvědčený, že jsi sám
koukni se na hvězdy, jak osvětlují oblohu
najdu tvé srdce, svítí jako slunce

Nenaštvi je tak, až tě opustí
Tvá potřeba mít pravdu nás hodně stojí

To je, když láska staví most světel,
když se špatné v dobré obrací,
když víš, jakou cenu má tenhle boj,

Když láska dělá ze dnů noční můru,
když osamělost odchází pryč,
když jsi silný pro dnešní noc
protože jedině láska staví most světel

Hluboce se nedechni, polož ne bradu
Ale lásku si nech v sobě
To je, když láska staví most světla.
když se špatné v dobré obrací,
když nemůžeš prohrát boj

To je, když mění den v noční můru,
když osamělost odchází pryč,
když jsi silný pro dnešní noc
protože jedině láska staví most světla

Jedině láska nám postaví most světla...

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh