BAD INFLUENCE

PINK

Originální text

Alright sir
sure I'll have another one it's early
Three olives, shake it up, i like it dirty (dirty)
Tequila for my friend it makes her flirty (flirty)
Trust me

I'm the instigator of underwear
Showing up here and there uh oh (oh no)
I'm always on a mission from the get-go (get-go)
So what if it's only 1 o'clock in the afternoon
It's never too soon to send out all the invatations to the last night (of your life)

Lordy, Lordy, Lordy!
I can't help it i like to party, it's genetic!
It's electrifying, wind me up and watch me go
Where she stops, nobody knows
A good excuse to be a bad influence on you and you (x15)

Alright ma'am (ma'am)
Calm down i know your son said he was in my house (my house)
He was the captain of the football team but i turned him out
He wasn't the first and he won't be the last, to tone it down
This happens all the time
I'm a story to tell the alibi
They wanna go home i asked them (why)
It's daylight (not night)
They might need a break from all the real life (get a life)
It gets to be too much sometimes
It's never too late to send out all the invitations to the last night of (your life)

Lordy, Lordy, Lordy!
I can't help i like to party it's genetic!
It's electrifying, wind me up and watch me go
Where she stops, nobody knows
A good excuse to be a bad influence on you and you (x15)

I'm off to see the doctor
I hope she has a cure
I hope she makes me better
What does that even mean? (we don't know!)

Lordy, Lordy, Lordy!
I can't help it i like to party it's genetic!
It's electrifying, wind me up and watch me go
Where she stops, nobody knows
A good excuse to be a bad influence on you

Lordy, Lordy, Lordy!
I can't help it i like to party it's genetic!
It's electrifying, wind me up and watch me go
Where she stops, nobody knows
A good excuse to be a bad influence on you

Lordy, Lordy, Lordy!
I can't help it, i like to party, it's genetic!
It's electrifying, wind me up and watch me go
Where she stops, nobody knows
A good excuse to be a bad influence on you and you (x15)
I'm a good excuse (good excuse)
To be a bad influence on you and you and you

You're too tired
You're not too tired!

Český překlad

V pořádku, pane
jistě budu mít další jiný, brzy.
Tři olivy, zatřepat, Mám to ráda špinavý (špinavý)
Tequila pro mojí kamarádku jí přivodí flirtovací náladu (flirtovací)
Věř mi
jsem provokatér spodního prádla
ukazující sem a tam uh oh (oh no)
Tak co když je jenom jedna odpoledne
Nikdy není tak brzy poslat všechny pozvánky na další noc (tvého života)
Lordy Lordy Lordy
Nemůžu tomu pomoct ráda pařím je to genetický
je to elektrizující pozvedni mě a dívej se jak odcházím
kde zastaví nikdo neví
Dobrá omluva být špatný příklad pro tebe a tebe (x15)
V pořádku, madam. (madam)
Klídek já vím tvůj syn řekl že byl v mém domě (v mém domě)
byl kapitán fotbalového týmu ale já ho zkazila
nebyl první a nebude poslední kdo to ztmaví
to se stává pořád
Já jsem příběh komu říkáš alibi
Oni chtějí domů já se jich zeptala (proč)
je den (ne noc)
Oni možná potřebují utéci z jejich žaždodeního života ( začít žít)
stává se to až moc, někdy.
Nikdy není tak brzy poslat všechny pozvánky na další noc (tvého života)
Lordy Lordy Lordy
Nemůžu tomu pomoct ráda pařím je to genetický
je to elektrizující pozvedni mě a dívej se jak odcházím
kde zastaví nikdo neví
Dobrá omluva být špatný příklad pro tebe
Lordy Lordy Lordy
Nemůžu tomu pomoct ráda pařím je to genetický
je to elektrizující pozvedni mě a dívej se jak odcházím
kde zastaví nikdo neví
Dobrá omluva být špatný příklad pro tebe
Lordy Lordy Lordy
Nemůžu tomu pomoct ráda pařím je to genetický
je to elektrizující pozvedni mě a dívej se jak odcházím
kde zastaví nikdo neví
Dobrá omluva být špatný příklad pro tebe (x15)
Jsem dobrým příkladem(dobrým příkladem)
Být špatný příklad pro tebe a tebe a tebe
Jsi tak moc unavený
Nejsi tak moc unavený!!

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh