THERE IS A STAR

PHARAO

Originální text

31 seconds and we're gone from auto sequence start
10 seconds... 4... 3... 2... 1... Ignition and lift-off

There is a star
There is a star

There is a star, there is a star
There must be one
Whatever you wish it will be done
And if you believe the star's always shining
There is a star, there is a star

Star light, so bright. First star
I see tonight. Make me think about life
The meaning you and me, myself, I
Can you picture why
If your mind is strong, no matter what's going on
Believe in yourself and shine on
And the meaning is so clear to see
Understand the power then a life goes deep
Then a life goes deep

Just let it go, but believe in you,
Do what you want to do, with the limit true
Twinkle, twinkle see the star
Now believe in who you are
Cause all you want is a future of love and peace
Then everything is clear to see
The starting point is the star
Just believe in who you are

Český překlad

31 sekund a jsme pryč z autosekvenčního startu
10 sekund... 4... 3... 2... 1... Zážeh a start

Je tam hvězda
Je tam hvězda

Je tam hvězda, je tam hvězda
Musí tam být
Cokoli si přeješ bude splněno
A pokud uvěříš, že ta hvězda stále září
Je tam hvězda, je tam hvězda

Tak lehounká, tak zářivá. První hvězda
Dnes v noci vidím. Kvůli ní přemýšlím o životě
Význam mne a tebe, já sama, já
Umíš si představit, proč
Pokud je tvoje mysl silná, ať se děje, co chce
Věř sám sobě a dál se leskni
A je tak jednoduché vidět význam
Porozumět síle, poté se život stane hlubším
Poté se život stane hlubším

Nech to plavat, ale věř sám sobě
Dělej, co chceš dělat, s pravdou jako hranicí
Rozzař se, rozzař se, koukni se na hvězdu
Teď věř v toho, kým jsi
Protože vše co chceš je budoucnost plná lásky a míru
Pak všechno je snadně viditelné
Počáteční bod je hvězda
Prostě věř v toho, kým jsi

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh