Hey Now

PETER BIČ PROJECT

Originální text

I'm just worried about it
I can't stop think about it
Here we are
We came here to talk about it
Little dirty thing

I will never look to your eyes
Never know there name
Stop blaming me now
That night I was so high
Your body lied to me Ah
That code I couldn't recognize
But one thing you forgot
Never play with my heart
Boy how could you be so dumb

Hey now, Blame now
Hey now, Say now

I know what they say
Life is one real game
But who can tell me, that I have to play
When other players play hard
How could they funk with my heart
With no punish
This is not the real game
Someone can call this game life
But I could use my knife
If anyone makes me the part of this bluff
So if you wanna play hard
Try something with cards
Fuck all dirty players at my party

Hey now, Wait now
Tears will never gonna heal your body
Hey now, Say now
Please never gonna stop this party
never gonna heal your body
never gonna stop this party

Baby, I don't know why
You are always telling me lies
Baby, I can't deny
Always asking you why
Never know but I will
Forever and ever
By your side
Baby, I don't know why
Just can't deny
You're the reason that I wanna live
And no matter what time
Always be mine
You'll always be mine

Hey now, Wait now
Tears will never gonna heal your body
Hey now, Say now
Please never gonna stop this party

Hey now, Wait now (Hey now, Wait now)
Tears will never gonna heal your body
Hey now, Say now (Hey now, Say now)
Please never gonna stop this party

Český překlad

Bojím se o to
Nemůžu na to přestat myslet
Jsme tu
Přišli jsme sem, abychom si o tom promluvili
Malá sprostá věc

Nikdy se ti nepodívám do očí
Nikdy nebudu znát jejich jméno
Tak mě přestaň obviňovat
Tuhle noc mi bylo tak dobře
Tvoje tělo mi lhalo
Náznak, který jsem nemohla rozpoznat
Ale na jednu věc jsi zapomněl
Nikdy si nehraj s mým srdcem
Chlapče, jak můžeš být tak hloupý

Dnes mě obviň
Dnes mi to řekni

Vím, co říkají
Život je skutečná hra
Ale kdo mi řekl, že ji musím hrát
Když ostatní hrají tvrdě
Jak si mohli zahrávat s mým srdcem
Beztrestně
Tohle není skutečná hra
Někdo může říct, že tenhle život je hra
Ale já můžu použít můj nůž
Jestliže mi někdo bude říkat
Že blafuju
Takže jestli chceš hrát tvrdě
Zkus pohnout s mými kartami
Seru na všechny sprosté hráče na tomhle večírku

Dnes tu počkej
Slzy tě nikdy nevyléčí
Dnes mi to řekni
Prosím, ať tenhle večírek nikdy neskončí
Slzy tě nikdy nevyléčí
ať tenhle večírek nikdy neskončí

Miláčku nevím proč
Mi pořád říkáš lži
Miláčku nemůžu to popřít
Pořád se tě ptám proč
Nikdy se to nedozvím, ale budu
Navždy a pořád
Po tvém boku
Miláčku nevím proč
Prostě to nemůžu popřít
Jsi důvod, proč chci žít
A nezáleží na čase
Vždycky můj
Ty budeš vždycky můj

Dnes tu počkej
Slzy tě nikdy nevyléčí
Dnes mi to řekni
Prosím, ať tenhle večírek nikdy neskončí

Dnes tu počkej
Slzy tě nikdy nevyléčí
Dnes mi to řekni
Prosím, ať tenhle večírek nikdy neskončí

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh