CRUSH

PAUL VAN DYK

Originální text

I know you want me!

Can't run away, can't run away from me
I'll navigate the seven seas just to find you
Can't hide away, can't hide away from me
I'll be a shadow when the sun don't shine
I'll be a fly on the wall, your wreckingball, your wakeup call
on a sleepless night
I'll be your cigarettsmoke, your junkies dope, you'll be hanging
by a thread and i'll be holding the rope

[Chorus]
Cars and planes and boats won't do, yeah you can be sure I'll
find you
I know you want me
Why won't you see me?
If I suffer than you'll too, I'm not alone out in the blue
You can't escape me
I won't just disappear

Can't fly away, can't fly away from me, I'll grab your wings and
pull back down
Can't walk away, can't walk away from me, can't you understand
we're ment to be
I'll be the souls on your feet
Your sticky sheet
Your big black cloud on a sunny day
I'll be your shoulders chip, your sinking ship
Dont' try to turn the page, it's not that easy to split

[Chorus]

I know you want me!

[Chorus x2]

Český překlad

vím, že mě chceš

nemůžeš utýct, nemůžeš utýct ode mě
protože já budu navigovat  7 moří aby tě našly
nemůžeš se schovat, nemůžeš se schovat přede mnou
já budu totiž stín, když nesvítí slunce
já budu moucha na zdi, tvůj rozbitný míč, tvůj telefonát na probuzení
v bezesné noci
budu kouž od tvých cigaret, tvůj fet, ty budeš vyset na vlásku a já budu držet ten provaz

auta ani letadla ani lodě to nedokážou, ale můžeš si být jistá, že já tě najdu
vím, že mě chceš, proč mě nechceš vidět?
Když trpím tak ty taky, nejsem sám v té modři
nemůžeš mi utýct
a já prostě jen nezmizím

nemůžeš odletět, nemůžeš odletět ode mě, chytnu tvá křídla a stáhnu tě zpět
nemůžeš odejít, nemůžeš odejít ode mě, copak nechápeš my máme být spolu
budu dušemi na tvých chodidlech,
tvou lepící folií
tvůj velkej černej mrak ve slunečný den
budu odštěpek tvýho ramene, tvá potápějící se loď
nesnaž se otočit list, není tak lehké to roztrhnout

refren

vím, že mě chceš

refren

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh