Fireflies

OWL CITY

Originální text

You would not believe your eyes
if ten million fireflies lit up the world as i fell asleep
'Cause they'd fill the open air
and leave teardrops everywhere
you'd think me rude but I'd just stand and stare

Chorus:
I'd like to make myself believe
that planet Earth turns slowly
Its hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep
'Cause everything is never as it seems

'Cause id get a thousand hugs from ten thousand lightning bugs
as they tried to teach me how to dance
A foxtrot above my head
a sock hop beneath my bed
a disco ball is just hanging by a thread

When i fall asleep leave my door open just a crack
(please take me away from here)
'Cause i feel like such an insomniac
(please take me away from here)
why do i tire of counting sheep
(please take me away from here)
when I'm far too tired to fall asleep

To ten million fireflies
I'm weird 'cause i hate goodbyes
i got misty eyes as they said farewell
but ill know where several are
if my dreams get real bizarre
'cause i saved a few and i keep them in a jar

Chorus (x2)

I'd like to make myself believe that planet earth turns slowly
It's hard to say that i'd rather stay awake when I'm asleep
'Cause my dreams are bursting at the seams

Český překlad

Nevěřil bys svým očím
kdyby 10 milionů světlušek rozzářilo svět když jsem usnul
Protože by pokrývali širé nebe
a všude zanechávali kapky slz
myslel by jsi, že jsem drzý, ale já bych jen stál a díval se

Rád bych uvěřil
že planeta Země se otáčí pomalu
Je těžké říct že bych raději zůstal vzhůru, když spím
Protože nic není jak se zdá

Protože bych dostal tisíce obětí od 10 tisíců světélkujících brouků,
když se snažili mě naučit tancovat
Foxtrot nad mojí hlavou
taneční ponožka pod mojí postelí
disco koule visí jen na vlásku

Když jsem usnul, nechal jsem otevřené dveře, jen škvíru
(prosím vemte mě odsud pryč)
Protože trpím nespavostí
(prosím vemte mě odsud pryč)
Proč se unavuji počítáním ovcí
(prosím vemte mě odsud pryč)
když jsem tak unavený, že usnu

K 10 milionům světlušek
Jsem divný protože nesnáším loučení
mám zamlžené oči když říkaly sbohem
Ale vím kde jich trochu je
pokud jsou mé sny opravdu bizarní
protože jsem jich pár zachránil a nechal si je ve sklenici

Rád bych uvěřil
že planeta Země se otáčí pomalu
Je těžké říct že bych raději zůstal vzhůru, když spím
Protože mé sny praskají ve švech

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh