Little Talks

OF MONSTERS AND MAN

Originální text

Hey! Hey! Hey!
I don't like walking around this old and empty house
So hold my hand, I'll walk with you my dear
The stairs creak as I sleep, it's keeping me awake
It's the house telling you to close your eyes

Some days I can't even trust myself
It's killing me to see you this way

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

Hey! Hey! Hey!
There's an old voice in my head that's holding me back
I tell her that I miss our little talks
Soon it will all be over, buried with our past
You used to play outside when you were young,
Full of life and full of love

Some days I feel like I am wrong and I am right
Your mind is playing tricks on you my dear

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

Hey!
Don't listen to a word I say
Hey!
The screams all sound the same
Hey!

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

Go go go away
I wish you'd disappear
All that's left is a ghost of you
Now we're torn torn torn apart, there's nothing we can do
Just let me go, me against you
Now wait wait wait for me
Please hang around
I see you when I fall asleep

Hey!
Don't listen to a word I say
Hey!
The screams all sound the same
Hey!

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

Don't listen to a word I say
Hey!
The screams all sound the same
Hey!

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

'Cause though the truth may vary
This ship will carry
Our bodies safe to shore

Český překlad

Hej! Hej! Hej!

Nerada chodím po tomhle starém a prázdném domě
Tak mě chyť za ruku lásko, já půjdu s tebou
Schody skřípou a já nemůžu spát
To ti dům říká abys zavřela oči

Některé dny nevěřím ani sama sobě
Ničí mě vidět tě v takovém stavu

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Hej! Hej! Hej!

Nějaký starý hlas uvnitř mé hlavy mě drží zpátky
Řekl jsem jí že mi chybí naše malé rozmluvy
Brzy to bude za námi, pohřbené s naší minulostí
Hrávala sis venku když jsi byla mladá
plná života a plná lásky

Některé dny mám pocit že se mýlím i když mám pravdu
Tvá mysl tě klame miláčku

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Hej!
Nenaslouchej tomu co říkám
Hej!
Všechny výkřiky znějí stejně
Hej!

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Jdi jdi jdi pryč
přeju si ať zmizíš
Jediné co zbylo je jen tvůj duch
teď jsme odtrženi, odtrženi od sebe a nemůžeme s tím nic dělat
Jen mě nech jít, mě proti tobě
teď počkej, počkej , počkej na mě
Prosím, buď nablízku
ať tě vidím když usínám


Hej!
Nenaslouchej tomu co říkám
Hej!
Všechny výkřiky znějí stejně
Hej!

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Nenaslouchej tomu co říkám
Hej!
Všechny výkřiky znějí stejně
Hej!

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Protože i když pravda může vypadat jinak
Tenhle koráb bezpečně
dopluje s našimi těly k pobřeží

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh