HOW YOU REMIND ME

NICKELBACK

Originální text

Never made it as a wise man
I couldn't cut it as a poor man stealin'
Tired of livin' like a blind man
I'm sick inside without a sense of feelin
And this is how you remind me
This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am
It's not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I'm mistaken
For handing you a heart worth breakin'
I've been wrong, I've been down
To the bottom of every bottle
Despite words in my head
Scream "Are we having fun yet?"
Yet?, Yet?, Yet?, no no

It's not like you didn't know that
I said I love you and I swear I still do
It must have been so bad
Cause living with me must have damn near killed you

This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am
It's not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I'm mistaken
For handing you a heart worth breakin'
I've been wrong, I've been down
To the bottom of every bottle
Despite words in my head
Scream "Are we having fun yet?"
Yet?, Yet?, Yet?, no no

Never made is as a wise man
I couldn't cut it as a poor man stealing
And this is how you remind me
This is how you remind me

This is how you remind me
Of what I really am
This is how you remind me
Of what I really am
It's not like you to say sorry
I was waiting on a different story
This time I'm mistaken
For handing you a heart worth breakin'
I've been wrong, I've been down
To the bottom of every bottle
Despite words in my head
Scream "Are we having fun yet?"
Yet?, Yet?, Yet?, no no

Český překlad

HOW YOU REMIND ME(Jak mě připomínáš sebe)

Nikdy jsem se nechoval jako mudrc
nemohl jsem to omezit jako chudák krádeže
jsem unavený ze žití jako slepec
je mi zle uvnitř bez citů
a to je to jak mě připomínáš sebe
to je to jak mě připomínáš sebe
tím čím opravdu jsem
to je to jak mě připomínáš sebe
tím čím opravdu jsem
není to jako když řekneš promiň
čekal jsem na úplně jiný příběh
možná teď dělám chybu
když ti lámu srdce
neměl jsem pravdu, byl jsem dole
na dně každé láhve
až na slova v mojí hlavě
křičím “bavíš se ještě?”
ještě? Ještě? Ještě? Nene

není to jako když jsi nevěděla, že jsem řekl
mám tě rád a přísahám že pořád mám
muselo to být tak špatné
protože soužití se mnou tě sakra málem zabilo

to je to jak mě připomínáš sebe
tím čím opravdu jsem
to je to jak mě připomínáš sebe
tím čím opravdu jsem
není to jako když řekneš promiň
čekal jsem na úplně jiný příběh
možná teď dělám chybu
když ti lámu srdce
neměl jsem pravdu, byl jsem dole
na dně každé láhve
až na slova v mojí hlavě
křičím “bavíš se ještě?”
ještě? Ještě? Ještě? Nene

Nikdy jsem se nechoval jako mudrc
nemohl jsem to omezit jako chudák krádeže
a to je to jak mě připomínáš sebe
to je to jak mě připomínáš sebe

to je to jak mě připomínáš sebe
tím čím opravdu jsem
to je to jak mě připomínáš sebe
tím čím opravdu jsem
není to jako když řekneš promiň
čekal jsem na úplně jiný příběh
možná teď dělám chybu
když ti lámu srdce
neměl jsem pravdu, byl jsem dole
na dně každé láhve
až na slova v mojí hlavě
křičím “bavíš se ještě?”
ještě? Ještě? Ještě? Nene

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh