Say It Right

NELLY FURTADO

Originální text

In the day in the night
Say it right say it all
You either got it or you don’t
You either stand or you fall
When your will is broken
When it slips from your hand
When there’s no time for joking
There’s a cold in the land

Oh you don’t mean nothing at all to me
No you don’t mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

I can say that I’m not lost and found
I can say that I don’t love the light and the dark
I can that I don’t know that I am lying
And I love what I did, I can show you the night

Oh you don’t mean nothing at all to me
No you don’t mean nothing at all to me
But you got what it takes to set me free
Oh you could mean everything to me

From my hands I can give you something that I made
From my mouth I can sing you another bridge that I made
From my body I can show you a place god knows
You should know this space is holy do you really want to go?

Český překlad

Ve dne, V noci,
Řekni to přesně,
Řekni to všechno,
Buď to jsi to získal,
Nebo ne,
Buď vydržíš nebo padneš,
Když budeš zlomený,
Když Ti to vyklouzne z ruky,
Když není čas na žerty,
Záměr má slabinu.

Pranic pro mě neznamenáš,
Kdepak, pranic pro mě neznamenáš,
Jen získáš, to co mi způsobí volnost,
Mohl bys pro mě znamenat všechno.

Nemohu říci, že jsem prohrála a chybovala,
Nemohu říci, že nemiluji světlo a tmu,
Nemohu říci, že nevím, že jsem na živu,
Všechno co cítím bych mohla dát najevo,
Tobě dnes v noci, Tobě dnes v noci.

Pranic pro mě neznamenáš,
Kdepak, pranic pro mě neznamenáš,
Jen získáš, to co mi způsobí volnost,
Mohl bys pro mě znamenat všechno.

Rukama jsem Ti mohla darovat,
Něco jenž jsem vytvořila,
Ústy jsem mohla vzdechnout, že jsi další prima chlap, kterého jsem položila,
Tělem jsem Ti mohla ukázat na místo, bůh je mi svědkem,
Že bys znal místo, které znamená svatyni,
Opravdu chceš odejít?

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh