Nez se rozedni

NEBE

05bdeeabb4c5948000c471c8bc1da9ea.jpg

Originální text

Všechny roky uplynuly,
záclony jsou zatažený.
Začíná se zas od nuly.
Hvězdy po zemi jsou roztroušený.

Je tam něco, co mě hřeje,
ale kouty stále studený,
když se pouštím z beznaděje,
do řeky, co proud už nezmění.
A já...

Zůstal stát v poli poslední,
zůstal jsem stát,
než se rozední.

Všechny sny se rozplynuly,
jako do tmy výkřik motýlí,
andělé můj život půlí,
všechny hříchy naposled mi promíjí.

Neptej se mě, kam to spěje,
celé noci stát na červený,
když se pouštím z beznaděje do děje,
kde se čas už nemění.

Snad jsóou za světlomety,
jsóou někde lepší světy.
A já...

Zůstal stát v poli poslední,
zůstal jsem stát než se rozední.
Zůstal jsem stát v poli poslední,
zůstal jsem stát než se rozední.

Snad jsoou za světlomety,
jsoou někde lepší světy.
Snad jsoou za světlomety,
jsoou někde lepší světy.

Zůstal stát v poli poslední,
zůstal jsem stát než se rozední.
Zůstal jsem stát jako poslední.
Zůstal jsem stát a pak zprůhledním.

Poslouchejte fajn rádia

  • Fajn radio hity
  • Fajn radio fresh